empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE


Szanowni Państwo,

„Świat Matematyki” okazuje się od ponad 14 lat. Od początku wydania wszystkie teksty tu zamieszczane, są pisane bardzo prostym (potocznym niekiedy) językiem, stając się zrozumiałymi dla każdego czytelnika, by mógł zanurzyć się w piękny, nieznany świat matematyki i zmierzać do nowych odkryć. Polecamy poprzednie wydania Świata Matematyki, z dokładnym opisem, dostępne w naszym sklepie.

W zawiązku z naszymi dziesiątymi urodzinami, chcemy umożliwić wszystkim skompletowanie lub uzupełnienie swojej kolekcji i oferujemy numery od 2 do 41 w promocyjnej cenie 5 zł, a przy łącznym zakupie powyżej 10 szt. – koszt jednego egzemplarza wyniesie tylko 3 złote!
Promocja trwa do wyczerpania nakładu danego numeru – ilości egzemplarzy są ograniczone. Uzupełnij brakujące wydania!

 

Świat Matematyki nr 1
– Programowanie dynamiczne (technika matematyczna stosowana do podejmowania najkorzystniejszych decyzji)
– Teoria grafów stworzona przez Leonharda Eulera
– Zadanie Sama Loyda
– Francuskie zadanie z XVII w. (równania diofantyczne pierwszego, stopnia z dwiema niewiadomymi)

Świat Matematyki nr 3
– Diagramowe łamigłówki logiczne, bardzo popularne w Japonii
– Master Mind – łamigłówka logiczna dla młodszych uczniów
– Kryptarytm dla najtęższych głów (złożone i forsowne rozumowanie logiczne, rozwijające umiejętności intelektualne)
– Matematycy – kochani lub znienawidzeni (jak na podstawie bardzo skąpych informacji można wyciągnąć głębokie wnioski)
– Logika przymusu

Świat Matematyki nr 5
– Anegdota profesora P. Novosada
– Wojna futbolowa
– Zakochani są wśród nas... – zadanie rozwiązywane za pomocą grafu
– Amerykański sposób rozwiązania równania drugiego stopnia

Świat Matematyki nr 7
– „Summa de arithmetica” z 1494 roku
– Szybkie obliczanie bardzo długich sum
– Zadanie algebraiczne rozwiązane metodą geometryczną
– Lokomotywa i dwa wagony (bardzo rozwija tak zwaną wyobraźnię kinetyczną)

 

 

Świat Matematyki nr 9
– Wnioskowanie z przypuszczenia i dowodzenie przez sprowadzenie do niedorzeczności
– Łamigłówka z I wieku – rozumowanie rekurencyjne
– Zadanie, w którego tekście jedna z danych występuje w zaokrągleniu
– „Liber abbaci” z 1202 roku – sztuczka matematyczna Fibonacciego
– Labirynty

Świat Matematyki nr 11
– Artykuł poświęcony zadaniom o dużym historycznym znaczeniu
– Horror – interesujące i zabawne zadanie logiczne
– Zegarowe zadanie tekstowe
– Taktyka podwójnych pytań

Świat Matematyki nr 13
– Zadanie na optymalizację z wykorzystaniem grafów
– Niezwykłe ułamki zwykłe
– Krótka historia sudoku
– Zadanie tekstowe rozwiązane za pomocą równania drugiego stopnia

 Świat Matematyki nr  15
– Biogramy gwiazd matematycznych
– Kryptarytm z pierwiastkowaniem
– Zadanie o tematyce przeprawowej rozwiązane metodą klasyczną, o rozwiązaniu negatywnym i w oparciu o teorię grafów
– Dowód twierdzenia Talesa
– Zegarowe zadanie tekstowe 
– Pierwiastkowanie sposobem pisemnym
– Zadziwiająca łamigłówka logiczna

Świat Matematyki nr 17
– Pełny dowód twierdzenia Pitagorasa
– Geometryczny sposób znajdowania liczby π
–  Trzy rozwiązania zadania konkursowego

 

Świat Matematyki nr 19
– Wyprowadzenie wzoru na objętość kuli dla szóstoklasistów
– Rozwiązanie układu równań stopnia wyższego niż pierwszy
– Zegary i złoty podział
– Laboratorium matematyczne – zaczynamy od funkcji!

Świat Matematyki nr 2
– Opowiadanie z dalekiej Północy (zadanie tekstowe związane z ruchem, rozwiązywane za pomocą równania)
– Zdumiewający „dowód” (zadanie – sofizmat)
– Ciekawe zadanie na lekcję w szkole (zespół kryptarytmów tworzących niepowtarzalną łamigłówkę matematyczną)
– Technika podwójnych pytań

Świat Matematyki nr 4
– Zadania o rozwiązaniu negatywnym
– Rozkład na czynniki pierwsze w formie kryptarytmu
– Ogromna liczba złożona – zadanie olimpijskie
– Obrazki logiczne (zadanie wyrabia predyspozycje psychiczne: dyscyplinę myślową, systematyczność, wytrwałość i cierpliwość)
– Zadanie Howarda Grossmana rozwijające „wyobraźnię kinetyczną”


Świat Matematyki nr 6
– Algebrafy – fascynujące łamigłówki
– Zadanie z XVI wieku rozwiązywane za pomocą równania diofantycznego
– Łamigłówka logiczno-matematyczna z 1939 r.
– Zadanie tekstowe będące łamigłówką logiczną
– Arabskie zadanie logiczne

Świat Matematyki nr 8
– Rozumowanie rekurencyjne (skuteczna metoda rozwiązywania niektórych zadań olimpijskich)
– Zadanie tekstowe rozwiązane poprzez... znalezienie najmniejszej wartości pewnej funkcji
– Obrazki bardziej logiczne
– Niezwykle skuteczna metoda rozwiązywania niektórych zadań olimpijskich

Świat Matematyki nr 10
– Rozwiązanie za pomocą równania pierwszego stopnia
– Równania diofantyczne
– O negatywnych skutkach „mechanicznego” nauczania matematyki w szkole
– Ścisły dowód, że każda liczba naturalna ma jeden rozkład na czynniki pierwsze
– Liczby niewymierne

Świat Matematyki nr 12
– Zadanie tekstowe z finału Krajowych Mistrzostw Polski
– Myślenia lateralne
– Zegar o trzech identycznych wskazówkachŚwiat Matematyki nr 14
– Zadanie tekstowe rozwiązane za pomocą układu 20 nierówności z aż dziesięcioma niewiadomymi
– Znalezienie za pomocą kongruencji czterech ostatnich cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby (19882006 + 1999)88)
– Pisemne obliczanie pierwiastków
– Układ dwóch nierówności drugiego stopnia
– Diagramowa łamigłówka logiczna

 Świat Matematyki nr 16
– Zadanie zegarowe – równania nieoznaczone pierwszego stopnia
– Całkowanie dla maluchów

 

 Świat Matematyki nr 18
– Pole koła i długość okręgu
– Walce i stożki (wyprowadzamy wzory na pola i objętości)
– Nietypowe Hashi z wyspami nieoznaczonymi
– Cztery zegary (trudny czas na obliczenia nawet przez
przyszłych olimpijczyków)

 

 Świat Matematyki nr 21
– Wieże – diagramowa łamigłówka logiczna
– Zadanie konkursowe „Dopłata”
– Powrót kuli – integracja aż siedmiu zagadnień matematycznych
– Laboratorium matematyczne –  wykres funkcji kwadratowej

 

Świat Matematyki nr 23
– Gry – część pierwsza. Strategie wygrywające tworzy się w oparciu o opracowaną wcześniej partycję grową
– Pan Szczukiewicz i jego cztery córki - w zadaniu aż siedem razy występują procenty

 

Świat Matematyki nr 25
 – Ile mają lat...?
– GRY – część trzecia. Strategia, która zapewnia zwycięstwo.
– Laboratorium matematyczne. Ciągi liczbowe oraz funkcje trygonometryczne I

 

Świat Matematyki nr 27
– Bardzo dłuu...ugie liczby. Potęgujemy, mnożymy, dodajemy, odejmujemy, nawet... wyciągamy pierwiastki
– Olimpiada matematyczna - pełne rozwiązania
– Laboratorium matematyczne - funkcje trygonometryczne III

 

Świat Matematyki nr 29
– Metoda Jeana Meeusa - matematyczne aspekty astronomii
– Magia matematyki
– Egzamin szóstoklasisty
– Matura na pięć
– Podróż bez granic - szalona w Tatry
– Ostatnia będzie pierwszą
– Rozkłady liczb
– Algebra przedszkolaka - rozwiązywanie układu równań za pomocą macierzy

  

Świat Matematyki nr 31
– Gra żetonami
– Szkoły językowe
– Wielościany Platona
– Geometria analityczna
– Poszukiwania
– Potem będzie łatwiej
– 2014 ciężarków
– Biblioteka
– Gra na sto lat
– Gra 3/8
– Trzy w jednym
– Wspomnienia z Mundialu
– Zadania z trzeciego wymiaru
– Liczby pierwsze

  

Świat Matematyki nr 33
– Poszukiwania ciągu – pomaga znajomość liczb pierwszych i silnia
– Dla kogo szóstkę – rozwiązanie zadania konkursu zamieszczonego
– Ucieczka z peletonu
– Procentowe niespodzianki – często na klasówkach
Świat Matematyki nr 35

– Celujące pudełko – zagadka logiczną
– Proste zagadnienia kombinatoryki – permutacja z powtórzeniami i kombinacja bez powtórzeń
– Jasna trygonometria – wyprowadzamy wzory pomocne w rozwiązywaniu zadań trygonometrii
– Proste w przestrzeniach i jednokładność

 

Świat Matematyki nr 37
– Logika myślenia – Jakie możliwości daje logiczne myślenie?
– Ciągłe ułamki – Czym kierowali się reformatorzy kalendarzy i jak wyznaczać wartości pierwiastków?
– Olimpiada matematyczna – Proste rozwiązanie zadania olimpijskiego
– Zadanie na trzy sposoby – Zwięzły zapis wszystkich rozwiązań równania trygonometrycznego na przykładzie zadania z matury
– Graficzne rozwiązania – Jak można rozwiązać równanie trygonometryczne
– Droga dla prostokąta – Wracamy do punktów Steinera
– Systemy liczenia – Wykonanie zadania zależy od wyboru systemu liczenia
– Zadanie na parkiet – Pokrycie płaszczyzny wielokątami foremnymi

 

Świat Matematyki nr 39
– Legendy wszechczasów – W każdej legendzie jest w nich trochę fantazji i trochę prawdy, którą dowodzimy  stosując prawa matematyki
Budowa oczka – Zanurzmy się w chłodnej geometrii, gdzie będą pływać spokojne równania z wykładnikami na grzbiecie
– Wariacje z powtórzeniami – Wariacje z powtórzeniami, które mogą chronić przed powtarzaniem egzaminów
– Łyki statystyki – Każdy będzie stał przed koniecznością dokonania ważnego wyboru
– Wielka gra – Dlaczego w grupie były tylko cztery drużyny i jak wyznaczać wyniki spotkań?

 

 Świat Matematyki nr 41
– Paradoks urodzin – Rozumowanie pozornie oczywiste, prowadzi do sprzecznych wniosków
– Dowody na sumy – Przeprowadzamy dowody, w których korzystamy z sumy cyfr liczb naturalnych  
– Liczba z Chin – Ciekawy sposób wyznaczenia liczby PI na podstawie algorytmu z III wieku
– Jak daleko widzimy? – Rozważamy temat matematyczno-fizyczny
– Prostopadłe wielokąty – Wieloboki o prostopadłych sąsiednich bokach
– Prosta i okrąg – Równanie stycznej do okręgu w układzie współrzędnych
– Dowody na ciągach – Nowe wzory na sumę ciągu arytmetycznego
– Kwadratowe równości – Tworzymy sumy kwadratów, które są kwadratem liczby naturalnej.
– Komputer na planszy (cz.2) – Mnożymy i dzielimy na szachownicy

 

Świat Matematyki nr 43
– Rozwiązania bez delty
Jak równania kwadratowe rozwiązywano w dawnej Persji już w III wieku
– Matematyczne złoto
Szukamy, pochodzących od Pitagorejczyków, złotej liczby i złotego podziału
– Trójkąty pitagorejskie
Poznaj greckie tajemnice
– Okrąg w czworokąt
Czy w każdy czworokąt można wpisać okrąg?
– Dzielenie wielomianów
Dzielenie wielomianów z resztą – to proste!
– Po chińsku na pałeczkach
Wyznaczamy pierwiastki przy pomocy pałeczek
– Ułamki w systemie binarnym
Jak zapisać dowolny ułamek przy pomocy zer i jedynek?
– Nauka programowania
Kurs programowania JavaScript
– Wirujące figury
Wykorzystanie równań parametrycznych prostej i okręgu dla grafiki komputerowej, w środowisku programistycznym Akademii Khana

 

Świat Matematyki nr 45
– Poszukiwania
Powakacyjna powtórka z liczenia, doprawiona nutą logicznego myślenia
– System dla monet
Poszukujemy fałszywej monety nawet w... systemie trójkowym – czemu nie!
– Algebra komputera
Rachunek zdań – wstęp do algebry Boole’a
– Niemożliwe jest możliwe
Powierzchnia „dowolnej” figury geometrycznej bez użycia wzorów
– Bezwzględne kreślenie
Wykresy dla cierpliwych?
– Czterech o pierwszych
Twierdzenia Euklidesa, Dirichleta, Fermata i Wilsona – to proste!
– Trenig po wakacjach
Dowodzenie nierówności – pomoc w powrocie do rzeczywistości
– Kwadraty
Zero-jedynkowe kwadraty liczb naturalnych
– Obroty brył w przestrzeni
Obroty sześcianu w przestrzeni trójwymiarowej w środowisku programistycznym Akademii Khana zadania do rozwiązania

Świat Matematyki nr 47
– Niecodzienny wzór - dokonania matematyków na początku nowej ery
– Trójkąty średnioboczne - trójkąty egipski i indyjski to dopiero początek
– Kąt między prostymi - pomocny jest w tym rachunek na wektorach
– Zadania Eulera - poszukiwania wielościanów
– Nierówności w trójkącie - czy istnieją gigantyczne figury?
– Sumy ciągów – wychodzimy poza znane już ciągi
– Historia liczb zespolonych – rozwiązania, które nie istnieją w zbiorze liczb rzeczywistych
– Arkusze ZADAŃ MATURALNYCH – poziom podstawowy i rozszerzony
– Poza rzeczywistością - pierwiastek z liczb ujemnych – to proste!
– Geometria liczb zespolonych - zbiór liczb na płaszczyźnie
– Trysekcja pewnych kątów - prosty podział – nie na pół!
– Ułamki łańcuchowe - szybkie wyznaczanie pierwiastków
– Zbiory Mandelbrota i Julii - tworzymy fraktale w środowisku programistycznym Akademii KhanaŚwiat Matematyki nr 49
– Kaustyki – właściwości geometryczne obiektów
– Geometria zespolona – temat trudny przedstawiony zrozumiale
– Nietypowe równania – równania, które wyłamują się szkolnym schematom– Równania wielomianowe – szukamy wielomianów spełniających równanie
– Prosta pochodna – często poznawanie matematyki wspomagane jest kalkulatorem czy komputerem. Niektórzy jednak są wrogami ich stosowania.
– Nie tylko dla orłów – nowy kącik w którym publikujemy zagadnienia o większym stopniu trudności. Na początek zapraszamy do lotu przez funkcje

 

Świat Matematyki nr 51
– Reguła Guldina – objętość i pole powierzchni nietypowych brył obrotowych
– Złoto srebra – poszukujemy „matematycznego srebra”
– O środkach symetrii – figura, która ma dokładnie dwa środki symetrii
– Świat geometrii – rozważania o jednokładności a dokonania Ptolemeusza
– Wyznaczanie wartości – Metoda angielskiego matematyka Brooka Taylora

 

Świat Matematyki nr 53
– Matematyczna dusza z powieści Christin Schutt prezentuje zadania w naszej rzeczywistości
– Rozważania o liczbach to nowy cykl artykułów, w których poznamy elementy świata matematyki
– Nie wszyscy widzimy to samo. Rozwiążmy zagadnienia poza schematem
– Wystarczy mieć na to sposób na zadania logiczne, który przedstawiamy
–Niewielu z nas poznając stereometrię zdaje sobie sprawę, że jest ona powtórzeniem planimetrii
–W zadaniach geometrycznych stosujemy ciągi liczbowe czy funkcje trygonometryczne
–Proste dowody trudnych zagadnień z zakresu geometrii. Nie zabraknie także liczb zespolonych
–Programowanie obiektowe w JavaScript - Obiekt w ujęciu programistycznym reprezentuje pewien byt

 

Świat Matematyki nr 55
– Zapraszamy do świata najstarszych gier strategicznych
–Geometria pasjonuje artystów z różnych krajów i kultur. Korzystali z niej nawet artyści z prymitywnych plemion tysiące lat temu
– Czytelnik Świata Matematyki, członek naszego Klubu Młodych Przyjaciół Gaussa, dzieli się spostrzeżeniami na temat trójek pitagorejskich
– Platona znamy jako filozofa, a nie matematyka, jednak w jego poglądach filozoficznych matematyka odgrywała kluczową rolę
– Jeśli potrafimy już skonstruować styczną do okręgu, to przenieśmy się w przestrzeń trójwymiarową
– Rozważymy dowody twierdzeń czy bliskie Eulerowi zagadnienia na temat rozkładu liczb na sumę kwadratów
– Nowy cykl artykułów, w którym zajmujemy się porównywaniem i szacowaniem różnych wielkości
– Funkcje logarytmiczne i wykładnicze uważane są za trudne – my to jednak prosto wyjaśniamy
– Zapraszamy do świata kwadratów – liczby całkowite można zapisać jako sumę czterech kwadratów liczb naturalnych, co udowodnił Joseph L. Lagrange
– JavaScript a przeglądarki internetowe

Świat Matematyki nr 57
– Starożytne problemy. Rozwiązujemy „Problemy Apoloniusza”, znanego greckiego geometry sprzed dwóch tysięcy lat.
–  Geometria 3D. Zapraszamy do rozważań geometrycznych. Zajmiemy się czworościanem ortocentrycznym – wyjdziemy nawet poza trzeci wymiar.
– O funkcjach ciekawie. Prezentujemy arcusy, rozpoczynając jednak od funkcji okresowych
– Pole figury a całka. Celem tego artykułu nie jest nauka całkowania, chociaż będziemy znajdować całki poszczególnych funkcji.
– Nie tylko dla orłów (9). Matematyka jest pełna przeróżnych liczb. Zapraszamy w podróż po świecie liczb przestępnych.
– Greckie rozety i ich symetrie. Zastanowimy się nad obecnością elementów geometrii w sztuce starożytnych Greków, tworzących początki cywilizacji.

 

 

Świat Matematyki nr 59
– Metoda graficzna - rozwiązywania równań kwadratowych metodą graficzną
– Nie tylko układy równań - matematyka przy pomocy kartki papieru i nożyczek
– Gawędy Pana Mathematicsa - nauka o przedmiotach nieistniejących – Hugo Steinhaus
– Fizyczne problemy - w zadaniach może na nas czyhać wiele zaskakujących niespodzianek
– Matematyka w praktyce - matematyka jest praktycznie wszędzie – rozpoczynamy od banków
– Trójkąt a czworościan - czy istnieje ortocentrum?
– Funkcje hiperboliczne - liczba Nepera do budowy funkcji hiperbolicznych
– Nie tylko dla orłów (11) - przedstawiamy własności algebraiczne prawdopodobieństwa
– Pójdźmy dalej z piękną relacją - dwa wyrażenia, które wzbudzają ciekawość

 

Świat Matematyki nr 61
– Matematyka Majów – stworzyła i posługiwała się już systemem liczbowym
– Wyznaczenie wartości logarytmów – rachunek logarytmiczny powstał w XVI w. Warto zatem go wreszcie poznać
– Z podręcznika naszych dziadków (2) – rozwiązania układów równań wyższego stopnia
– Wielościany Keplera-Poinsota – tworzymy przestrzenne gwiazdy
– Trzeci wymiar Pitagorasa (2) – spojrzenie na twierdzenie Pitagorasa w 3D
– EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (4) – zapraszamy do ćwiczeń
– Rozważania matematyczno-fizyczne – niezwykłe zadanie. Jak to jest możliwe?
– Nie tylko dla orłów (13) – rachunek całkowy nie jest trudny.
– Zadania Java Script (2) – wyjaśnienia kolejnych pojęć i zadania maturalne

 

Świat Matematyki nr 20
– Pole sfery – całkowanie dla maluchów
– Jak proste obliczenia mogą stać się bardzo silnym i skutecznym narzędziem
– Radzieckie zadanie tekstowe
– Laboratorium matematyczne – badanie funkcji komputeremŚwiat Matematyki nr 22
– Zadziwiający pomysł – blok nadzwyczaj trudnych zadań
– Które schody wybrać? – analiza czasu
– Objętość figury nieznanej – objętość figury… nieznanej ze szkoły
– Laboratorium matematyczne – funkcja homograficzna i jej wykres

Świat Matematyki nr 24
– Gry – część druga. Znalezienie strategii wygrywających.
– Na ogierze i na klaczy – zadanie tekstowe
– Laboratorium matematyczne – ciągi liczbowe i ich własności

Świat Matematyki nr 26
– Cecha i mantysa – dzisiaj się o nich zapomina.
– Rozwiązania wielomianów - należy je tylko zrozumieć
– Laboratorium matematyczne - funkcje trygonometryczne II

Świat Matematyki nr 28
– Z Buczacza do Czortkowa – bez rachunków
– Leniwa przekupka – jak na wspólnej pracy nie tracić?
– Jeszcze o Radzieckim zadaniu
– Algebra przedszkolaka – równania z jedną niewiadomą przy użyciu... wagi
– Rozkład na sumę – jak zrobić rzeczy niemożliwe
– Rozwiązania zadań z poprzedniego numeru

Świat Matematyki nr 30
– Wspólny ogród zoologiczny, korzystając z najmniejszej wielokrotności
– Poszukiwania liczby, jeżeli znamy tylko reszty z jej dzielenia
– Olimpijskie twierdzenie - pomysłowe rozwiązania na finał
– Palindromy... - na słowach i datach
– Zważone rozwiązanie na nieskończenie długich ramionach
– Wielkanoc za tysiąc lat - rozwiązanie zadania konkursowego
– Kalendarz juliański
– Szalona jazda na rowerze
– Algebra przedszkolaka - każdy może rozwiązać

Świat Matematyki nr 32
Czwarty wymiar
Od nicieni i płaszczaków przechodzimy do czwartego wymiaru
– Egipskie ułamki
4800 lat p.n.e. do zamiany ułamków zwykłych na sumę ułamków o liczniku równym 1 stosowali ciąg Fibonacciego!
– Jadą czołgi...
Wspólnym działaniem do zwycięstwa.
– Geometria „stołu bilardowego”
Czy wirtuozi posługują się geometrią?
– Geometria analityczna (II)
Proste w układzie współrzędnych

 Świat Matematyki nr 34
– Doświadczenia na wakacje – pomiary objętości
– Bankowe procenty – wyliczanie zysków lokat
– Platformy wiertnicze – minimalizacja dróg punktami
Steinera
– Elementy kombinatoryki – reguła iloczynu, permutacje
– Wielokrotne silnie
– Co w sobie kryje definicja pojęcia wektora

 Świat Matematyki nr 36
– Bieg po zwycięstwo – Jak oznakować trasę wyścigu
– Magiczne trójkątne łamane – Zadanie prowadzącego koła matematyczne.
– Tworzymy stopy – Ile jest składników stopu podczas mieszania?
– Okruchy geometrii – Przygotowania do rozwiązywania trójkątów
– Rozwiązywanie trójkątów – Żaden trójkąt nie stanowi problemu
– Trzecia droga – Rozwiązanie zadania z próbnej matury (poziom rozszerzony) na pięć linijek
– Zdolny jasnowidz – Zostań tajemniczym jasnowidzem.
– Na długie zimowe wieczory – Przykłady gier logicznych bez rekwizytów
– Zagadki na ferie – Ciekawe, zaskakujące...

 

Świat Matematyki nr 38
– Trzy bramki – Paradoks Monty’ego Halla w rachunku prawdopodobieństwa
– Czekolady – Rozwiązanie zadania zależy tylko od naszej fantazji
– Wariacje bez powtórzeń – Prosta kombinatoryka przydatna gimnazjalisom czy licealistom
– Zabawa na dziewięć – Sudoku bardzo rozwija umiejętność logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków
– Trudne stopy – Powracamy do stopów metali, lecz tym razem będziemy stapiać dwa stopy
– Część całkowita – Ciekawe zagadnienia dotyczące części całkowitej wyrażeń algebraicznych
– Rozwiązanie konkursu – TAJEMNICA LITER

 

 Świat Matematyki nr 40
– Bajka o smoku – Czy dowód w matematyce może być bajką?
– Ukryte liczby – W prosty sposób wyznaczamy brakujące elementy stucyfrowych liczb
– Ciekawe cechy – Dla kreatywnych czytelników czasopisma omawiamy ciekawe cechy podzielności
– Indukcja matematyczna – Jak przeprowadzić dowód pewnych zależności liczb naturalnych? To proste!
– Dowód na ciągu – Przeprowadzamy dowody, stosując indukcję matematyczną, dla wyrazów ciągu Fibonacciego
– Wakacyjne pociągi – Problemami na pograniczu matematyki i fizyki, które można spotkamy na egzaminie
– Komputer na planszy (cz.1) – Liczenie w systemie dwójkowym na planszy szachownicy
– Tworzenie przez logikę – Obrazki logiczne kryją zaszyfrowany rysunek.

 

 Świat Matematyki nr 42
– Haidao suanjing – Praca matematyczna Liu Hui z czasów panowania wczesnej dynastii Tang
– Logika dla przedszkolaka – Problem przejścia przez pustynię Gobi
– Gry – Czy występują gry sprawiedliwe i niesprawiedliwe na przyładzie NIM.
– Trójkątne zadania – Z twierdzeniem kosinusów, bez problemu, rozwiążesz zadania geometryczne
– Środkowe – Dla każdego matematyka rzeczy na ogół niemożliwe stają się oczywiste
– Szkice dowodów – Dowody twierdzeń dotyczące środkowych
– Sześciany kwadratem – Czy suma sześcianów kolejnych liczb może być kwadratem liczby?
– Komputer na planszy (cz.3) – Tym razem potęgujemy i pierwiastkujemy na szachownicy
– Rozwiązania zadań konkursów – Równowaga i Fibonacci w ułamku
– Od matematyki do informatyki, czyli o rysowaniu figur geometrycznych

 Świat Matematyki nr 44
– Zaskakujący wynik – Czy dodanie jednego metra do taśmy opasującej Ziemię niesie za sobą ogromne skutki?
– Matematyczne złoto (2) – Naśladując Pitagorejczyków, poszukujemy złotych odcinków i figur oraz tworzymy złoty prostokąt
– Geometria na okrągło – Ciekawe zagadnienia geometryczne w trójkącie
– Wielomiany inaczej – Wyznaczamy wielomiany na podstawie podanych wartości – także wartości elementów ciągu!
– Operacje na pierwiastkach – Związek pierwiastków (wielomianu) z ich współczynnikami
– Własności dzielenia – W rozwiązaniach korzystamy z kongruencji
– Matematyka Grecji – Równania diofantyczne nie muszą być problemem
– Liczby trójkątne – Piramidy na kartce papieru
– Kreślenie pięciokąta – Czy „pięciokąt foremny” kreślony na papierze popularną metodą jest foremny?
– Długie liczby – Operacje na długich liczbach przy pomocy jedynek
– Nauka programowania – Kurs programowania JavaScript (2)

 

 Świat Matematyki nr 46
– Algebraiczna struktura wektorów - ponownie o wektorach – tym razem bez rachunków
– Sprzężenia liczb - początek przejścia z rzeczywistych do zespolonych
– Algebra Boole’a - algebra Boole’a dla zadań logicznych
– Egipt pierwszy - algorytm Fibbonaciego dla ułamków prostych
– Trzeci stopień - wyjście poza zbiór liczb rzeczywistych
– Szukamy kwadratów - operacje na ciągach arytmetycznych
– Proste rozwiązania - nierówność Bernoulliego – to dobre narzędzie
– Trudne zagadnienia? Z twierdzeniem Fermata podzielność nie stanowi problemu
– Obroty brył wypukłych w przestrzeni - uzupełnienie programu o usuwanie krawędzi niewidocznych w środowisku programistycznym Akademii Khana

 Świat Matematyki nr 48 
– Średnie matematyczne – arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna i kwadratowa w interpretacji geometrycznej
– Konstrukcje geometryczne – często rysunki geometryczne można robić na kartce przy pomocy cyrkla i linijki.
– Vabank – kapitalizacja odsetek a stała Nepera
– Prawdopodobieństwo – wzór Bayesa – prawdopodobieństwa
– Losy zdarzeń – prawdopodobieństwo zdarzeń dla sumy zbiorów
– Rozważania Mata – przykłady rozumowania przy rozw. zadań
– O sumie – sumujemy dzielniki – także liczb doskonałych
– Wykładnicza nierzeczywistość – operacje na liczbach zespolonych
– Od Euklidesa do złotego podziału – interpretacja geometryczną algorytmu Euklidesa przy pomocy Processingu (Java)

 Świat Matematyki nr 50
- Zaczynamy od rozważań profesora Hugo Steinhausa, matematyka Uniwersytetu Lwowskiwgo
- Tym razem tworzymy figury przy pomocy... sznurka
- Czy do wyznaczenia sumy kątów trzeba znać wzory trygonometryczne?
- Pisemne wyznaczanie wartości pierwiastka staje się bardzo pomocne w rozwiązaniu zadania
- Proponujemy przyjrzeć się dawnym Indiom Bhaskary II, gdzie powstało słynne Lilavati
- Wracamy do funkcji. Tym razem chcemy się skupić na ciągłości i własnościach funkcji.
- Rozwiązanie zagadki Sama Loyda o żołnierzach króla Harolda przy pomocy równań Pell’a
- W czytelny sposób prezentujemy zagadnienia dotyczące ciągów liczbowych, korzystając z twierdzenia Dirichleta oraz z metody regresji. Skorzystamy także z ciągu Fibonacciego

 Świat Matematyki nr 52
- Prezentujemy Smoki fraktalne, które pochodzą z papierowej krainy fraktali lub... komputerowej
- Czy figury o tym samym ksztłcie mogą mieć różne punkty równowagi?
- Sumując liczby naturalne można otrzymać liczbę ujemną. Ten „absurd” znany był już Eulerowi
- Prezentujemy szkice funkcji homograficznych, wykładniczych i logarytmicznych
- Nie tylko dla orłów (4), których gniazda wypełniają układy równań – nawet szóstego stopnia
- Omawiamy funkcje w języku JavaScript, których znajomość pozwala na swobodne pisanie programu

 

 Świat Matematyki nr 54
– Pomysł na temat tego artykułu powstał w czasie bardzo ciepłych zeszłorocznych wakacji
– Kostrukcja stycznej do okręgu jest znana niemal każdemu. Mało kto jednak wie, że istnieje wiele innych sposobów takich konstrukcji
– Ponieważ Czytelnik podzielił się z nami swoimi wątpliwościami, postanowiliśmy rozwiać je wszystkie
– Inspiracją było ciekawe rozwiązanie naszego Czytelnika – trudny problemem omówiony w sposób oczywisty
– Proponujemy kolejny artykuł, w którym zajmujemy się porównywaniem i szacowaniem różnych wielkości
– Zapraszamy do nierówności trygonometrycznych
– Zagadnienia algebraiczne, które można oczywiście rozwiązywać w zbiorze liczb rzeczywistych, lecz w zbiorze liczb zespolonych są o wiele prostsze.
– Pole trójkąta liczone inaczej (wzór Herona)
– Obiekty wbudowane w JavaScript

 

 Świat Matematyki nr 56
– Geometria samurajów. Japońscy samuraje tworzyli drewniane tabliczki z namalowanymi zadaniami matematycznymi, które prezentujemy
– Matematyczna kawa. Przenieśmy się do Grecji i rozwiążmy problem „podwojenia sześcianu” bez pomocy kapłanki Pytii w Wyroczni Delfickiej
– Kula pośrednia w czworościanie. Kontynuujemy temat analogii i różnic geometrii 2D i 3D.
– EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (3)
– Sięgamy po ciągi. Wyznaczanie granic ciągów stanie się dla każdego proste
– Rozważania o liczbach (4). Zapraszamy do poszukiwania rozwiązań zadań „nie do rozwiązania”
– Nie tylko dla orłów. Lotem przez ciągi i szeregi harmoniczne
– Ile geometrii w sztuce (2)? Z Japonii wędrujemy do Chin i Korei, odnajdując geometryczny fenomen, jakim jest chińska krata
– JavaScript a przeglądarki internetowe (2). Interakcja JavaScript ze stroną WWW – ciąg dalszy

 Świat Matematyki nr 58
– Niespodzianki na Ziemi (matematycznie niespodzianki przy pomocy sznurka)
– Układy równań (przy pomocy nożyczek i kartki papieru)
– Spójrzmy inaczej (rozwiązania układów równań przy pomocy wyznaczników)
– Budujemy funkcje (elementarne i złożone przydatne przy wyznaczaniu pochodnych)
– Pole figury a całka (wyznaczamy wzór na pole koła i obwód okręgu)
– Okrągłe zadanie (połowiące się koła z wykorzystaniem równań trygonometrycznych)
– Ciekawa geometria (nieznane własności trójkąta oraz punktów przecięcia)
– Poszukiwania pierwszych (ciekawe rozwiązanie zadania konkursowego)
– Rozważania o liczbach (wędrówka przez sześciany i liczby niewymierne)
– Nie tylko dla orłów (ciągi i szeregi przydatne przy wyznaczaniu liczby PI)
– JavaScript a przeglądarki internetowe (zdarzenia i obsługa zdarzeń)

 Świat Matematyki nr 60
– Gawędy Pana Mathematicsa (porównanie obiektów i szukanie miar)
– Wakacyjny czas (ciekawe zadania, dla których logika jest niezbędna)
– Socjologiczne odległości (wybitny węgierski matematyk Paul Erdős)
– Trzech wspaniałych (problemy trzech sławnych matematyków)
– Liczby pierwsze w równaniach (rozwiązania niemieszczące się w głowie)
– Wieczna geometria (rozważania z początków ery stosowane do dzisiaj)
– Trzeci wymiar Pitagorasa (po raz pierwszy – twierdzenie Pitagorasa w 3D)
– Prosta nieznana (spacer po prostej Eulera)
– Szwajcarski geniusz (wzory Eulera zaskakują najbardziej)
– Nie tylko dla orłów (udowodnić hipotezy Beala oraz Riemanna)
– Piękne relacje (rozwiązanie zadania nie do rozwiązania)
– Zadania JavaScript

Świat Matematyki nr 62
– Optymalizacja – temat dla zadań maturalnych z matematyki rozszerzonej
– Kąt widzenia – szukamy największego kąta widzenia
– Z podręcznika naszych dziadków (2) – równania trygonometryczne mogą sprawiać problemy
– Cyfromania – niecodzienne metody rozwiązań
– Liczby Bernoulliego – działania współtwórcy rachunku wariacyjnego i prawdopodobieństwa
– Nie tylko dla orłów (14) – oddajmy się stawianiu hipotez czy rozwiązywaniu zagadnień dla liczb doskonałych
– JavaScript – zadanie egzaminacyjne dla każdego

Świat Matematyki nr 64
– Mnożenie inaczej – wygodna technika Napiera sprzed prawie 500 lat
– Systemy pozycyjne – zapraszamy do świata systemów pozycyjych
– Liczby wielokątne – poznajmy własności liczb, o których nie śniło się nikomu
– Polowanie na ryby i komary – dwa zagadnienia i zdumiewający wynik
– Gawędy pana Mathematicsa (4) – zapraszam na księżyce Hipokratesa
– Świat figur płaskich Odległości – poryzm Steinera. Tworzymy styczne okręgi
– Nie tylko dla orłów (16) – zapraszamy do lotu w przestrzeni zespolonej
– Java Script (5) – biblioteka jQuery (2)

 

Świat Matematyki nr 63
– Pająk i mucha – geometryczna podróż pająka i muchy po prostopadłościanie
– Wielomiany – dzielenia wielomianów przez dwumian oraz twierdzenia Bézouta
– Poszukiwanie – wyznaczamy ułamki, korzystając z równania Pella
– Gawędy Pana Mathematicsa – o geometrii w optyce Christiaana Huygensa
– Inne spojrzenie – zapraszamy do zabawy liczbami ciągów liczbowych, funkcji matematycznych oraz penetracji zbiorów liczb pierwszych
– Z podręcznika naszych dziadków (3) – skorzystaj z pochodnych
– Suma kolejnych kwadratów – poszukiwania w świecie liczb naturalnych
– Nie tylko dla orłów (15) – dowody i wykazujemy zależności
– Java Script (4) – biblioteka jQuery

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom