KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

 

 

Uwaga !!!

Nowy 49. nr. "Swiata Matematyki" niebawem w sprzedaży

Już dziś możesz zapoznać się z jego zawartością. (klikając tutaj)

 

 

  
* * *

03.14, czyli Dzień liczby Pi

        

 "Podziwu godna liczba Pi
 trzy koma jeden cztery jeden.
 Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy
 Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
 osiem dziewięć obliczeniem,
 siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem..."

                                                                                 Wiesława Szymborska

 

* * *

ZAGADKI SAM’A LOYD’A

Wszystkich amatorów zadań "z brodą" zapraszam do tego artykułu

 

* * *

Chcesz wiedzieć, czy dobrze rozwiązałeś zagadki Loyd'a wejdź tutaj

  


* * *

Tu znajdziesz spis treści numerów archiwalnych naszego czasopisma.

* * *

ŚWIAT MATEMATYKI NR1. 
- REAKTYWACJA

Nie zwlekaj - już teraz możesz mieć wpływ na Reaktywację 1 numeru czasopisma Świat Matematyki. Nie wymaga to żadnego wysiłku. Wystarczy, że na adres mailowy redakcji: biuro@swiatmatematyki.pl złożysz zamówienie na 1 egzemplarz czasopisma, tytułując wiadomość: "REAKTYWACJA". Reaktywujemy pierwsze wydanie po wpłynięciu 220 zamówień, także namów rodzinę i znajomych, aby złożyli zamówienie i kupili czasopismo. Koszt jednego czasopisma - 9 zł.

Opłata za czasopismo, na podstawie zamównia, dopiero po wydrukowaniu REAKTYWACJI. Termin druku zależy od ilości zgłoszeń.

 

* * *

 

Konkursy „NA OKRĘGU” (nie mylić z poprzednim „NA OKRĄGŁO”) i „ZAPAŁKI Z BROOKLYNU” zakończyły się znowu sukcesem dla wielu naszych czytelników. Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach - życzymy powodzenia w wysiłkach umysłowych a nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy!
Nagrodzeni zostali: Andrzej B; Małgorzata P – Andrychów; Daria N – Warszawa; Tadeusz P - Szczecin; Łukasz R – Szczecin; Kazimierz K – Rzeszów; Bolesław M – Przyszowice; Marek P – Ińsko; Maciej S – Warszawa; Robert S – Warszawa; Andrzej G – Gdynia; Janusz W – Warszawa; Krzysztof O – Kraków oraz Agnieszka U – Dobra; Mateusz B – Wrocław; Katarzyna W – Wrocław; Maksymilian B – Śrem; Robert K – Poznań; Marek P – Ińsko.
Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązanie konkursu "Na okręgu"

* * *

 

 Tutaj znajdziesz opis mnożenia obrazkowego nauczany w szkołach japońskich.

* * *

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rozwiązywania ciekawych zadań matematycznych prezentowanych na naszej stronie. Raz w tygodniu, a może częściej, dodajemy nowe. Na tej stronie są sukcesywnie umieszczane ich rozwiązania.

* * *

 

Nieudowodnione hipotezy matematyczne

Hipoteza Riemanna to hipotetyczna metoda szacowania rozmieszczenia liczb pierwszych - jednego z najważniejszych problemów współczesnej matematyki. Została ona sformułowana w 1859 roku przez niemieckiego matematyka Bernharda Riemanna. Wprawdzie duża część matematyków sądzi, że hipoteza Riemanna jest prawdziwa, to dotąd nie udało się jej udowodnić. W 2001 roku Clay Mathematics Institute w Cambridge Mass. ufundował nagrodę w wysokości miliona dolarów dla tego, kto zdoła przeprowadzić dowód. Fundatorzy nagrody jednak ostrzegają: "Są prostsze metody na zdobycie miliona dolarów."

Hipoteza Goldbacha jest jednym z najstarszych nierozwiązanych problemów w teorii liczb. W 1742 roku w liście do Leonharda Eulera Christian Goldbach postawił hipotezę, że każda liczba naturalna większa niż 2 może być przedstawiona w postaci sumy trzech liczb pierwszych (ta sama liczba pierwsza może być użyta dwukrotnie).Jednak Goldbach uznawał 1 za liczbę pierwszą. Dzisiaj, gdy uważamy, że 1 nie jest liczbą pierwszą hipotezę tę można przeformułować, przyjmując jej prawdziwość dla liczb naturalnych większych niż 5. Współcześnie hipotezę tę formułuje się w równoważnej postaci: Każda liczba naturalna parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Dzięki użyciu komputerów udało się pokazać, że hipoteza Goldbacha jest prawdziwa dla liczb naturalnych mniejszych niż 4 × 1014 (przez przedstawienie każdej z tych liczb w postaci sumy dwóch liczb pierwszych). Co więcej, większość współczesnych matematyków uważa, iż jest ona prawdziwa, ponieważ ze względu na stosunkowo gęsty rozkład liczb pierwszych wydaje się, że większe liczby parzyste coraz łatwiej jest przedstawić w postaci sumy dwóch liczb pierwszych. Pomimo licznych prób oraz wysokich nagród finansowych ufundowanych za jej udowodnienie, hipoteza Goldbacha pozostaje do dnia dzisiejszego nierozstrzygnięta. Do chwili obecnej udowodniono jedynie, że każda parzysta liczba naturalna większa niż 2 może zostać przedstawiona jako suma co najwyżej sześciu liczb pierwszych, a także, że każda parzysta liczba naturalna większa niż 2 może zostać przedstawiona jako suma liczby pierwszej oraz liczby, która ma co najwyżej dwa czynniki pierwsze (Chen 1966).

Hipoteza continuum to hipoteza postawiona przez Georga Cantora dotycząca mocy zbiorów liczb naturalnych i liczb rzeczywistych. Cantor - posługując się rozumowaniem przekątniowym - wykazał, że moce powyższych zbiorów nie są równe. Pojawiło się w takim razie pytanie: czy istnieje zbiór, którego moc jest większa od mocy zbioru liczb naturalnych i mniejsza od mocy zbioru liczb rzeczywistych? Okazało się, że odpowiedź na tak naturalne pytanie nie jest oczywista. Cantor wysunął hipotezę - zwaną właśnie hipotezą continuum - że takiego zbioru nie ma. Fakt, że nie potrafił tej hipotezy udowodnić, sprawił, że Cantor zwątpił w sensowność stworzonej przez niego teorii mnogości. Niemal cały wiek później Paul Cohen udowodnił, że hipoteza continuum jest niezależna od aksjomatów teorii mnogości - czyli możemy do matematyki dołączyć zarówno zdanie mówiące, że hipoteza continuum jest prawdziwa, jak i jego negację, i w żadnym z tych wypadków nie otrzymamy sprzeczności. Uogólniona hipoteza continuum mówi, że dla żadnego zbioru nieskończonego A nie istnieje zbiór B, którego moc byłaby większa od mocy zbioru A, ale mniejsza od mocy zbioru wszystkich podzbiorów mocy A. 

 
* * *

Ciekawe informacje na temat "Złotej liczby" znajdziesz tutuaj.

 * * *

Garść informacji o trójkącie Pascala

* * *

Znormalizowane formaty arkuszów papieru i ich wyznaczanie.

* * *

  

    

 

Drobne ciekawostki matematyczne

   

Tu możesz sobie zrobić powtórkę z konstrukcji matematycznych

* * *

    

Pitagoras z Samos

Tutaj zamieściliśmy biografię jednego z najbardziej znanych i najbardziej tajemniczych matematyków starożytności.

* * *

  

                          Matematyka Wedyjska

Na stronie http://adamklimowski.pl/matematyka-wedyjska.html można znaleźć bardzo ciekawy artykuł autorstwa Pana Adama Klimowskiego poświęcony szybkim technikom liczenia. Zainteresowanych tym zagadnieniem polecam ten artykuł.

* * *

 

 Słownik pojęć związanych z liczbami


Zamieszczony tutaj tekst został przygotowany dla gazety osiedlowej. Myslimy, że może on zainteresować także naszych czytelników. Zapraszam do lektury.

* * *

   

Matematyka w muzyce

 O powiązaniach matematyki i muzyki wie prawie każdy. Na stronie MEAKULTURA znaleźliśmy artykuł o historii powiązań matematyki i muzyki. Zachęcamy do jego lektury.

* * *

 

Matematyka Hinduska

     

 

 

 

 

Jednym z największych matematyków hinduskich był żyjący w XII w. Bhaskara II. Jego poprzednik Bhaskara I żył w VII w.

Największym dziełem Bhaskary było  Siddhanta Siromani (Korona Rozpraw Naukowych)

Tutaj znajdziesz krótki opis tego dzieła.

 

Tu znajdziesz przykłady technik mnożenia.

*   *   *

 

 

* * *

       

 

* * *

 P: Co mamy po skrzyżowaniu nauczyciela matematyki z krabem?
O: Cięte pytania i zadania.

P: Jak nazywa się szef, który często zwalnia pracowników?
O: Odjemnik

P: Dlaczego twój nos nie może mieć 12 cali długości?
O: Bo wtedy byłby jedną stopą!

P: Bronek ma 38 batoników, zjada 30 z nich. Jaki rezultat otrzymuje?
O: Cukrzycę. Bronek ma teraz cukrzycę!

Pomiędzy licznikiem a mianownikiem istnieje bardzo cienka linia.

Nauczyciel: Dlaczego wykonujesz mnożenie na podłodze?
Uczeń: Bo Pan zakazał używania tablic.

Ojciec: Co dzisiaj robilłeś w szkole
Syn: Grałem w zgadywankę!
Ojciec: Myślałem, że mieliście egzamin z matematyki.
Syn: Dokładnie.

Synek: Mój nauczyciel matematyki jest zwariowany.
Matka: Dlaczego?
Synek: Wczoraj uczył nas, że 5 to 4+1, a dzisiaj powiedział, że 5 to 3+2.

Błąd matematyczny Po sprawdzeniu testu matematycznego pracownika, jego szef próbuje pomniejszyć wartość pracownika przed jego kolegami. Gniewnie pyta się: Jeżeli miałbyś 4 ciastka i poprosiłbym cię o jedno, to ile pozostałoby ci ciastek? Szybko pracownik odpowiada: Jeżeli to ty prosiłbyś, to nadal miałbym 4 ciastka.

P: Co mamy gdy skrzyżujemy geometrię z McDonaldem?
O: Płaski hamburger.

P: Co otrzymujemy gdy skrzyżujemy kamyk z kulą?
O: Rock’n roll (rock po angielsku to kamień, a roll znaczy toczyć).

P: Ile jajek można włożyć do pustego koszyka?
O: Tylko jedno. Potem koszyk nie jest już pusty.

Jeżeli dzisiaj jest zero stopni na dworze i jutro ma być dwa razy chłodniej, to ile stopni będzie jutro na dworze?

Sześciu inżynierów oraz sześciu matematyków chcą jechać pociągiem na konferencję naukową. Inżynierowie jeden po drugim podchodzą do kasy i kupują dla siebie bilety. Ale z matematyków tylko jeden kupuje dla siebie bilet. Inżynierowie patrzą zdumieni, a matematycy odpowiadają im: „Optymalizacja!”. Dwunastka wsiada do tego samego wagonu, i po jednym matematyku stanęło na każdym końcu wagonu. Teraz inżynierowie naprawdę są zdumieni. Po chwili, matematyk na jednym końcu wagonu krzyczy: „konduktor!”, na co wszyscy matematycy udają się pośpiesznie do toalety i blokują drzwi. Konduktor sprawdza bilety wszystkich inżynierów, potem zauważa, że toaleta jest zajęta, puka do niej i prosi o bilet. Bilet zostaje wysunięty pod drzwiami toalety. Konduktor dziurkuje go i idzie dalej do następnego wagonu. Inżynierowie patrzą się na siebie i mówią jacy sprytni ci matematycy i puszczają do siebie oko. Po zakończeniu konferencji wszyscy wracają pociągiem. Inżynierowie kupują dla siebie jeden bilet i uśmiechają się do siebie. Tym razem matematycy nie kupują dla siebie żadnego biletu. Inżynierowie są ponownie zdumieni, i ten sam matematyk odpowiada im: „Optymalizacja!”. Tym razem wszyscy siadają a wartę trzyma teraz dwóch inżynierów na każdym końcu wagonu. Nagle jeden z inżynierów krzyczy: „Konduktor!”. Natychmiast wszyscy inżynierowie chowają się do toalety. Następnie jeden z matematyków podchodzi do toalety, puka i prosi o bilet, który zostaje wysunięty przez dolną szparę drzwi toalety. Matematyk łapie bilet i wszyscy matematycy biegną do drugiej toalety i zamykają się tam.

 * * *

 

 

* * *

  

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom