Książki, dzięki którym pokochasz matematykę - PWN
Multigra - Matematyka to frajda

KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 
Drodzy Czytelnicy!

Z powodu nieterminowego dostarczania przesyłek przez Pocztę Polska, przesyłki Świata Matematyki pakowane w paczkach będą dostarczane przez firmę kurierską. W zamówieniu należy podać telefon kontaktowy dla kuriera. Koszt przesyłki jest zachowany.
Przepraszamy za zmianę i zachęcamy do długich letnich podróży przez Świat Matematyki.

 

 Uwaga czytelnicy!!! 

 

 

Nowy, powakacyjny numer "Świata matematyki" już w sprzedaży. Można go nabyć w księgarniach EMPiK, lub w salonach prasowych RUCH, lub za pośrednictwem naszej strony internetowej

 

Tutaj możesz sprawdzić o czym przeczytasz w tym nowym numerze.

Jednocześnie przypominamy, że nr 54 "Świata Matematyki"  a także inne numery archiwalne tego czasopisma można tylko kupić za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

 

 

 

* * *

    

Artykuł, który tu znajdziesz pokazuje związek między „złotym podziałem”, a ciągiem Fibonacciego. Zapraszamy do jego lektury.

 

* * *

   

Klub Młodych Przyjaciół Gaussa

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) – niemiecki matematyk, fizyk, astronom i geodeta. Przez wielu uważany jest za trzeciego największego matematyka na świecie, po Archimedesie i Newtonie, zgodnie z anegdotą na jego temat, którą zaraz przedstawimy.

Pewnego dnia nauczyciel szkoły, do której uczęszczał siedmioletni Friedrich, musiał wykonać w czasie lekcji jakieś zadanie. Aby zająć czymś swoich uczniów, by móc spokojnie skupić się na swojej pracy, nauczyciel kazał swoim uczniom dodać wszystkie liczby od 1 do 100. Miał nadzieję, że dzieci, które nie są jeszcze biegłe w liczeniu, będą potrzebowały na to zadanie całej lekcji. Można sobie wyobrazić jego irytację, gdy po niedługiej chwili mały Friedrich zaczął się wiercić, przeszkadzając tym swoim kolegom i nauczycielowi. Okazało się, że mały Gauss już uporał się z zadaniem nauczyciela. Jak to możliwe? Zobaczcie sami.

Mały Friedrich zaczął dodawać pierwszą liczbę do ostatniej; drugą liczbę do przedostatniej; trzecią liczbę do trzeciej od końca itd. Szybko jednak zauważył, że wszystkie tak otrzymane sumy wynoszą 101 i że jest ich 50 – suma 50 setek daje oczywiście 5000, a suma 50 jedynek to po prostu 50. Zadana przez nauczyciela suma to oczywiście 5050!

Pomysł Klubu Młodych Przyjaciół Gaussa narodził się po tym, jak nauczyciele zaczęli przysyłać do naszej redakcji prace swoich uczniów, w których uczniowie próbują samodzielnie odkrywać prawa matematyczne, z prośbą o ich publikację.  Dla doświadczonego dorosłego matematyka odkrycia te są oczywiste, podobnie zresztą jak odkrycie przez małego Gaussa metody sumowania kolejnych liczb. Jednak świadczą one o dużym potencjale naukowym młodych autorów i przez to zasługują na naszą uwagę.

Nasze Wydawnictwo stoi na stanowisku, że należy wspierać rodzące się talenty matematyczne i dlatego wpadliśmy na pomysł publikacji prac utalentowanych młodych ludzi w Klubie Młodych Przyjaciół Gaussa.

Zapraszamy młodych naukowców do publikacji swoich prac. Prace powinny być przesyłane przez nauczycieli.

 

Regulamin Klubu Młodych Przyjaciół Gaussa

  1. Do Klubu Młodych Przyjaciół Gaussa nominowani mogą być jedynie uczniowie szkół podstawowych.

  2. Uczestnika ma prawo nominować nauczyciel ucznia lub jego prawni opiekunowie.

  3. Prośba o nominację powinna być dobrze umotywowana dowodami osiągnięć ucznia.

Pierwszym uczestnikiem Klubu Młodych Przyjaciół Gaussa będzie Hubert Dołemski– uczeń ósmej klasy SP nr 1 w Jarosławiu za odkrycie, że różnica dwóch kolejnych kwadratów liczb naturalnych jest równa sumie tych liczb. Poniżej przedstawiamy dowód tego faktu wyprowadzony przez Huberta.

Hubert – tak trzymaj.

        * * *

"Świat Matematyki" zaprasza szybujące orły informatyki na "PRZYGODY BAJTAZARA. 25 LAT ULIMPIADY INFORMATYCZNEJ" , oraz loty "W poszukiwaniu wyzwań. Wybór zadań z konkursów programistycznych Uniwersytetu Warszawskiego"  wydawnictwa PWN.
Młodsze ptaki mogą trenować na grach przygotowanych przez firmę ALEXANDER.

   


* * *

03.14, czyli Dzień liczby Pi

        

 "Podziwu godna liczba Pi
 trzy koma jeden cztery jeden.
 Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy
 Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
 osiem dziewięć obliczeniem,
 siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem..."

                                                                                 Wiesława Szymborska

 

* * *

W dniu 23 stycznia na naszym facebooku pojawiłosię następujące zadanie

   

  

* * *

 

SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ ZAPŁATY

 

Dwaj Arabowie wędrowali przez pustynię. Do najbliższej oazy było jeszcze pół dnia drogi. Z zapasów żywności pozostało im tylko 8 sucharów: 3 należały do jednego, 5 do drugiego. Spotkali na drodze samotnego podróżnego wycieńczonego głodem. Ulitowali się nad nim i wspólnie z nim spożyli swe zapasy. Przy rozstaniu ów podróżny, by okazać im wdzięczność, wręczył przygodnym kompanom tytułem zapłaty 8 jednakowych złotych monet.

Przy podziale doszło do kłótni. W jaki sposób powinni byli obdarowani podzielić się otrzymanymi pieniędzmi?

Arab bowiem, który miał 5 sucharów, zażądał dla siebie 5 złotych monet, tymczasem jego towarzysz chciał otrzymać 4 monety twierdząc nie bez słuszności, że obaj przyczynili się do uratowania życia głodnego bogacza. Nie mogąc się zgodzić na sposób podziału, po przybyciu do oazy zwrócili się do kadiego, miejscowego sędziego, z prośbą, by spór ich rozstrzygnął.

      

Tu znajdziesz rozwiązanie tego zadania i kilka innych ciekawych zadań

 

* * *

   

 

Tutaj znajdziesz jego rozwiązanie

 

* * *

ZAGADKI SAM’A LOYD’A

Wszystkich amatorów zadań "z brodą" zapraszam do tego artykułu

 

* * *

Chcesz wiedzieć, czy dobrze rozwiązałeś zagadki Loyd'a wejdź tutaj

  


* * *

Tu znajdziesz spis treści numerów archiwalnych naszego czasopisma.

* * *

ŚWIAT MATEMATYKI NR1. 
- REAKTYWACJA

Nie zwlekaj - już teraz możesz mieć wpływ na Reaktywację 1 numeru czasopisma Świat Matematyki. Nie wymaga to żadnego wysiłku. Wystarczy, że na adres mailowy redakcji: biuro@swiatmatematyki.pl złożysz zamówienie na 1 egzemplarz czasopisma, tytułując wiadomość: "REAKTYWACJA". Reaktywujemy pierwsze wydanie po wpłynięciu 220 zamówień, także namów rodzinę i znajomych, aby złożyli zamówienie i kupili czasopismo. Koszt jednego czasopisma - 9 zł.

Opłata za czasopismo, na podstawie zamównia, dopiero po wydrukowaniu REAKTYWACJI. Termin druku zależy od ilości zgłoszeń.

 

 

* * *

   

 

 

Konkurs „KONKURS ALKUINA”  zakończył się znowu sukcesem dla wielu naszych czytelników. Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach - życzymy powodzenia w wysiłkach umysłowych a nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy!
Nagrody (gry lub książki) w konkursie „KONKURS ALKUINA”z 53. numeru "Świata Matematyki" otrzymają:  Piotr P. - Warszawa; Kazimierz K. - Rzeszów; Andrzej B. - Warszawa; Andrzej G. - Gdynia; Dominik Z. - Jasło; Michał A. - Gostyń.

Gratulujemy zwycięzcom.

 

Tutaj zamieszczamy jedno z poprawnych rozwiązań.

Autorem tego rozwiązania jest Piotr Pindel z Warszawy

 

 

 

 

 

* * *

 Tutaj znajdziesz opis mnożenia obrazkowego nauczany w szkołach japońskich.

* * *

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rozwiązywania ciekawych zadań matematycznych prezentowanych na naszej stronie. Raz w tygodniu, a może częściej, dodajemy nowe. Na tej stronie są sukcesywnie umieszczane ich rozwiązania.

* * *

 

Liczby pierwsze i względnie pierwsze

    

I. Liczby pierwsze.

Przyjrzyjmy się następującym przykładom:

1. Liczba 6 dzieli się przez 1; 2; 3 i 6. Fakt ten możemy zapisać

D6 = {1; 2; 3; 6}.

Podsumowując liczba 6 ma 4 dzielniki.

2.

D9 = {1; 3; 9},

co oznacza, że liczba 9 ma 3 dzielniki.

3.

D12 = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Liczba 12 ma więc 6 dzielników.

4.

D7 = {1; 7}.

Liczba 7 ma dwa dzielniki.

Definicja Liczbę nazywamy liczbą pierwszą gdy ma dokładnie 2 dzielniki.

Przykładem liczby pierwszej jest liczba 7.

Zatem każda liczba pierwsza dzieli się tylko przez 1 i samą siebie.

Definicja O liczbie, która ma skończoną liczbę dzielników większą niż 2, mówimy, że jest liczbą złożoną.

Przykładami liczb złożonych są chociażby liczby: 6; 9 czy 12.

Każdą liczbę złożoną można przedstawić jako iloczyn liczb pierwszych.

Przykłady

6 = 2 * 3

9  = 3 * 3

12 = 2 * 2 * 3

Oto liczby pierwsze mniejsze od 100:

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; i 97.

Liczba 1 ma dokładnie jeden dzielnik. Dzieli się tylko przez 1. Nie jest więc liczbą pierwszą, ani złożoną.

Liczbę 0 można podzielić przez każdą liczbę naturalną. Iloraz liczby 0/n, gdzie n>0 jest zawsze równy 0. Tak więc 0 ma nieskończenie wiele podzielników. Nie jest więc ani liczbą pierwszą ani liczbą złożoną.

Pozostałe liczby naturalne są zawsze albo liczbami pierwszymi, albo liczbami złożonymi.

 

II. Liczby względnie pierwsze.

Definicja Parę liczb a i b nazywamy parą liczb względnie pierwszych, gdy ich jedynym wspólnym dzielnikiem jest liczba 1

NWD(a; b)=1

Przykłady

1. Jeżeli obie liczby a i b są liczbami pierwszymi to stanowią one też parę liczb względnie pierwszych

5 i 13 to para liczb względnie pierwszych, bo NWD(5; 13)=1

2. Para liczb 14 i 3 jest parą liczb względnie pierwszych, chociaż liczba 14 nie jest liczbą pierwszą, jednak zachodzi warunek:

NWD(14; 3)=1

Jednak para liczb 3 i 9 nie stanowi pary liczb względnie pierwszych, chociaż liczba 3 jet pierwsza, bo:

NWD(3; 9)=3

3. Para liczb a i b może stanowić parę liczb względnie pierwszych, chociaż żadna z nich nie jest liczbą pierwszą. Taką parą jest między innymi para 24 i 35. Obie liczby są złożone, a pomimo tego

NWD(24; 35)=1

Warto zapamiętać: Jeżeli istnieją takie dwie liczby a i b, że NWD(a; b)=1, to NWW(a; b)=a*b

Definicja O grupie liczb: a1; a2; …; ak powiemy, że stanowi grupę liczb względnie pierwszych, gdy

NWD(  a1; a2; …; ak)=1

Przykład. Liczby: 4; 12 i 15 są trójką liczb względnie pierwszych, bo

NWD(4; 12; 15)=1

Warto tu zauważyć, że ani para 4 i 12 ani para 12 i 15 nie są parami liczb względnie pierwszych, bo

NWD(4; 12)=4 i NWD(12; 15)=3

Definicja Grupę liczb:  a1; a2; …; ak nazywamy parami względnie pierwszymi, gdy dla każdych i i j, spełniających warunki:  i nie równa się j zachodzi NWD(ai ; aj)=1

Przykład. Parami względnie pierwsze są liczby: 4; 9; 35.

Warto zauważyć, że grupa liczb parami względnie pierwszych jest grupą liczb względnie pierwszych.

Jednak grupa liczb może stanowić grupę liczb względnie pierwszych, chociaż nie będą to liczby parami względnie pierwszymi.

     

 
* * *

Ciekawe informacje na temat "Złotej liczby" znajdziesz tutuaj.

 * * *

Garść informacji o trójkącie Pascala

* * *

Znormalizowane formaty arkuszów papieru i ich wyznaczanie.

* * *

Tu przeczytasz o systemie edukacji w Starożytnym Rzymie a głównie o tym: jakiej matematyki i w jaki sposób nauczano w starożytnym Rzymie.

* * *

 Tutaj znajdziesz kilka drobnych ciekawostek

* * *  

  

    

 

Drobne ciekawostki matematyczne

   

Jak zważyć liczbę pi

   

 

Problemem wyznaczania liczby pi zajmowaliśmy się już nie raz.

Pan Krzysztof Maciasuk przysłał nam ciekawy materiał filmowy, pokazujący, jak za pomocą wagi kuchennej wyznaczyć wartość liczby pi.

Znajdziesz go na https://www.youtube.com/watch?v=ZU1rmbV3kkA

 

* * *

   

Tu możesz sobie zrobić powtórkę z konstrukcji matematycznych

* * *

 

Historia matematyki

 

Planujemy na naszej stronie zamieścić cykl artykułów poświęconych historii matematyki.

Tu znajdziesz pierwszy artykuł z tego cyklu.

    

 

 

Matematyka w starożytnych Chinach

 

Tutaj znajdziesz artykuł opisujący osiągnięcia matematyczne starożytnych Chińczytków.

Artykuł powstał w oparciu o tekst znajdujący się na

http://www.storyofmathematics.com/chinese.html

 

* * *

  

Pitagoras z Samos

Tutaj zamieściliśmy biografię jednego z najbardziej znanych i najbardziej tajemniczych matematyków starożytności.

* * *

  

                          Matematyka Wedyjska

Na stronie http://adamklimowski.pl/matematyka-wedyjska.html można znaleźć bardzo ciekawy artykuł autorstwa Pana Adama Klimowskiego poświęcony szybkim technikom liczenia. Zainteresowanych tym zagadnieniem polecam ten artykuł.

* * *

 

 Słownik pojęć związanych z liczbami


Zamieszczony tutaj tekst został przygotowany dla gazety osiedlowej. Myslimy, że może on zainteresować także naszych czytelników. Zapraszam do lektury.

* * *

   

Matematyka w muzyce

 O powiązaniach matematyki i muzyki wie prawie każdy. Na stronie MEAKULTURA znaleźliśmy artykuł o historii powiązań matematyki i muzyki. Zachęcamy do jego lektury.

* * *

Liczby zaprzyjaźnione

Definicje i przykłady związane z liczbami zaprzyjaźnionymi.

 

 

Matematyka Hinduska

     

 

 

 

 

Jednym z największych matematyków hinduskich był żyjący w XII w. Bhaskara II. Jego poprzednik Bhaskara I żył w VII w.

Największym dziełem Bhaskary było  Siddhanta Siromani (Korona Rozpraw Naukowych)

Tutaj znajdziesz krótki opis tego dzieła.

 

 

* * *

 

MATEMATYKA W ŚWIECIE ARABSKIM

(VIII – XV wiek)

 

W artykule tym znajdziesz informacje na temat rozwoju matematyki w świecie arabskim w okresie średniowiecza

* * *

 

Tu znajdziesz przykłady technik mnożenia.

*   *   *

 

Anegdotymatematyczne

Spytano kiedyś Kartezjusza o to co jest więcej warte wielka wiedza czy wielki majątek? - Wiedza - odpowiedział Kartezjusz. - Jeśli tak, to dlaczego tak często widzi się uczonych pukających do drzwi bogaczy, a nigdy odwrotnie? - Ponieważ uczeni znają dobrze wartość pieniędzy, a bogacze nie znają wartości wiedzy.

 * * *

Izaak Newton napisał do zaprzyjaźnionego z nim generała: „Opowiadają tu, że wygrałeś dwukrotnie bitwy i podobno zostałeś zabity. Napisz mi, proszę cię usilnie, ile w tym prawdy! Chyba wiesz dobrze, jak zmartwiłaby mnie Twoja śmierć”.

* * *

Gdy Ampére był na przyjęciu u znajomych rozpętała się paskudna ulewa. Gospodarze, wiedząc, że gość ma dość daleko do domu zaproponowali mu nocleg. Ampére chętnie przystał na propozycję po czym, gdy gospodarze zajęli się ścieleniem łóżek gdzieś zniknął.
Po dłuższym czasie usłyseli dzwonek. W drzwiach zobaczyli przemoczonego do suchej nitki Ampére’a.
Gdzie Pan był? – zapytali z nieskrywanym zdziwieniem.
W domu, po piżamę – odparł spokojnie Ampére.

* * *

Woźnym na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Lwowskiego był niejaki Góral, którego przywoływano za pomocą sygnału świetlnego - ilekroć był potrzebny, zapalała się czerwona lampka. Jednakże Góral nie bardzo przejmował się swoimi obowiązkami i lampka świeciła się nieraz całymi godzinami. Docent matematyki Uniwersytetu Lwowskiego - Herman Auerbach, ponoć najdowcipniejszy z lwowskich matematyków, mawiał, że Góral ma atrybuty boskie - wszyscy go wzywają, na jego cześć wiecznie pali się lampka, ale nikt go nigdy nie widział.

 * * *

Auerbach kupił sobie nowy kapelusz, ale wkrótce ktoś mu go zabrał w kawiarni, zostawiając na wieszaku znacznie lichszy. Auerbach nosił ten podrzucony kapelusz nigdy go nie czyszcząc. Gdy go zapytano o powód takiego postępowania, mówił: - A co, złodziejowi będę czyścił?

 * * *

W księgarniach często Teorię ciał Browkina można znaleźć na półce "Anatomia", Zbiory Lelka - wśród poradników kolekcjonera, a Kombinatoryka Wilenkina polecana jest bywalcom kasyn. Inne pozycje literatury matematycznej można znaleźć w następujących działach księgarni: muzykologia (Oktawy Cayleya), przewodniki turystyczne (Przejścia graniczne, Paradoksy hotelu Hilberta), poradniki jubilera (Teoria pierścieni), zoologia bezkręgowców (ślimaki Pascala), socjologia (Teoria grup, Teoria kolejek), fizjologia (O jądrach homomorfizmów).

* * *

Wielki uczony francuski, chemik i bakteriolog Ludwig Pasteur, pracował akurat w swoim laboratorium nad szczepami ospy, kiedy pojawił się pewien mężczyzna i jako sekundant przekazał mu wyzwanie na pojedynek, którego zażyczył sobie jakiś arystokrata, nie wiadomo czym obrażony. - Trudno. - powiedział Pasteur - zgadzam się, ale jako wyzwany mam prawo wyboru broni. Proszę przekazać memu przeciwnikowi taką propozycję: mam tu dwie probówki. W jednej są bakterie ospy, w drugiej jest czysta woda. Jeśli człowiek, który pana tu przysłał zgodzi się wypić zawartość jednej z nich według swego wyboru, ja wypiję to, co jest w drugiej... Arystokrata nie zaakceptował propozycji Pasteura. Pojedynek nie odbył się.

 * * *

Mikołaj Kopernik, tłumaczył kiedyś w towarzystwie, że Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie na odwrót, jak dotąd sądzono. Ktoś z obecnych na biesiadzie nie zgodził się z tym. Dyskusja trwała dość długo, ale Kopernik nie potrafił przekonać niedowiarka. Wreszcie zniecierpliwiony astronom rzucił na salę ostatni argument:
- Przecież nie ogień kręci się wokół pieczeni, lecz pieczeń przy ogniu obracać się musi...

* * *

Mam pomysł na uniwersalny rozpuszczalnik: ciecz, która będzie rozpuszczać każdy materiał, ale nie mam środków na realizację tej idei - powiedział Edisonowi pewien młody człowiek. - Uniwersalny rozpuszczalnik? - zdziwił się Edison. - A w jakim naczyniu będzie go pan trzymał?

 * * *

Conrad Roentgen otrzymał kiedyś list, w którym pewien pan prosił go o przysłanie kilku promieni wraz z instrukcją ich użycia, ponieważ nie ma czasu, by przyjechać do uczonego osobiście. Roentgen odpowiedział: " W tej chwili nie mam, niestety, promieni. Pragnę przy tym zauważyć, że ich wysyłka to nadzwyczaj skomplikowana sprawa. Już łatwiej będzie panu przysłać mi swoją klatkę piersiową".

 * * *

Pewnego razu jeden ze studentów zaczepił w korytarzu idącego szybkim krokiem von Neumanna.
Student - "Przepraszam, profesorze von Neumann. Czy mógłby mi pan pomóc w pewnym problemie rachunkowym?"
Von Neumann - "Dobrze kolego, byle szybko. Jestem bardzo zajęty".
Student - "Mam kłopot z tym zadaniem".
Von Neumann - "Spójrzmy...".
Po krótkiej chwili słynny matematyk stwierdza - "Odpowiedź brzmi dwa pi do potęgi piątej".
Student - "Wiem panie profesorze, bo rozwiązanie jest na odwrocie. Mam problem jedynie z dojściem do takiego wyniku".
Von Neumann - "Dobra, pokaż mi to jeszcze raz". Po krótkiej pauzie stwierdza - "Prawidłowa odpowiedź to dwa pi do potęgi piątej".
Sfrustrowany już nieco student - "Ale ja znam odpowiedź. Chciałbym po prostu wiedzieć, w jaki sposób rozwiązać to zadanie...".
Zniecierpliwiony von Neumann - "Nie rozumiem o co ci już chodzi kolego, przecież przy tobie rozwiązałem to zadanie na dwa różne sposoby!"

* * *

Jeden ze studentów często aż do wieczora pracował w uczelnianym laboratorium fizycznym. Rutherford zauważył wysiłki swojego podopiecznego i pewnego wieczora zapytał - "Co pan robi w ciągu dnia?"
"Także pracuję" - dumnie odpowiedział student, pewny, że za chwilę zostanie pochwalony.
"A kiedy, do diabła, pan myśli!?" - wykrzyknął zdenerwowany Rutherford.

* * *

Arthur Eddington, mimo czasochłonnej pracy naukowej często wykładał. W trakcie jednego z nich przedstawiał wczesne koncepcje, dążące do wyjaśnienia struktury Wszechświata. Dużo uwagi poświęcił hinduskiej idei, że Ziemia opiera się na skorupie żółwia-giganta. Słynny fizyk stwierdził, że nie jest to najlepszy model, ponieważ nie tłumaczy, na czym opiera się żółw. Po wykładzie do Eddingtona podeszła sędziwa dama. Jesteś zdolny młody człowieku, bardzo zdolny- stwierdziła- ale niewiele wiesz o hinduskiej kosmologii. Pod tym żółwiem, o którym mówiłeś, aż do samego dołu są inne żółwie!

 * * *

John William Strutt, lepiej znany jako lord Rayleigh, był chyba ostatnim z wielkich fizyków, którzy prowadzili badania głównie we własnym domu. Urodził się w 1842 roku jako najstarszy syn Johna Jamesa Strutta, drugiego barona Rayleigh. W 1861 roku wstąpił na uniwersytet w Cambridge i skończył z wyróżnieniem studia matematyczne. Potem odbył długą podróż po Stanach Zjednoczonych, a po powrocie znacznym kosztem urządził sobie laboratorium fizyczne w rodzinnej posiadłości Terling Place.
Królowa Wiktoria darzyła Rayleigha szczególną sympatią. Podobno pewnego razu, obserwując, jak pali on fajkę, zażartowała, że nawet tak wybitny eksperymentator nie potrafi zważyć aromatycznego dymu. Rayleigh się z tym nie zgodził. Dla zabawy zrobiono zakład. Rayleigh zważył dokładnie porcję tytoniu, nabił nią fajkę, a po skończeniu palenia dokładnie zważył popiół. - Różnica to właśnie ciężar dymu - rzekł triumfalnie do królowej. Ta ze śmiechem wręczyła uczonemu jego wygraną i dodała: - Dotychczas widziałam tylko, jak ludzie puszczają z dymem pieniądze, a teraz zobaczyłam, że można je na dymie zarobić.

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom