SM73 - Historia Matematyki PWN

empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

Jestem czytelnikiem Waszego pisma. Od początku spodobał mi się „Świat Matematyki”, ponieważ opisuje on skomplikowane zagadnienia w bardzo prosty do zrozumienia sposób – choć zacząłem czytać Wasze pismo w 6 klasie szkoły podstawowej, rozumiałem wszystko co było tam napisane. (...) Znalazłem je przez przypadek w Empiku. Podejrzewam, że jest wiele osób w moim wieku, które są zainteresowane matematyką, a niestety nie ma pojęcia o tej gazecie. (...)

Juliusz Kruk, uczeń

  
"Świat Matematyki" napotkałem w salonie Empiku i od tego czasu zacząłem je kupować. Jestem nim urzeczony. Sposób prezentacji zawiłych treści bardzo mi odpowiada. Znalazłem w Was sojusznika oraz nauczyciela. Zdecydowanie podzielam pogląd, że matematyka odgrywa bardzo ważną rolę w wykształceniu człowieka. Bardzo chciałbym zainteresować naszego syna "Światem Matematyki".

dr inż. Dariusz Stankiewicz, Koszalin


   Dwumiesięcznik „Świat Matematyki” zgodnie z przyjętymi założeniami nie jest czasopismem skierowanym tylko do nauczycieli i uczniów szkół średnich, ale także do gimnazjów i szkół podstawowych. Pisany jest bowiem językiem zrozumiałym dla przeciętnego nastolatka, a zagadnienia, mimo że zawierają elementy matematyki wyższej są przedstawione w bardzo ciekawy i zrozumiały sposób.
   Czasopismo zawiera także artykuły poświęcone praktycznemu zastosowaniu matematyki, co powoduje, że uczniowie traktują ją nie tylko jako przedmiot szkolny, ale są świadomi, iż wiedza matematyczna będzie przez nich z pewnością wykorzystywana w przyszłości.


V. Treścińska
nauczycielka matematyki
Zespół Szkół w Pińczycach
 
 
   (...) Na uwagę zasługuje szata graficzna czasopisma. Zaskakujące treścią czarno-białe grafiki nie rozpraszają bogactwem kolorów. Zamieszczone przed zadaniem wzmagają zainteresowanie, a te zamieszczone po często zaskakującym rozwiązaniu wymuszają chwilę refleksyjnego podsumowania zadania. (...)
   Zadania rozwiązane przez autorów zawierają także pojęcia, których nie zawierają programy, ani podręczniki szkolne (kongruencja, modulo). Są one wcześniej w sposób przystępny wyjaśnione i najczęściej okazują się nietrudne do zrozumienia; mogą natomiast dać uczniowi poczucie satysfakcji po zapoznaniu się z nimi. Treści niektórych zadań zawierają elementy łamigłówki logicznej; zmuszają do ścisłego uchwycenia zależności pomiędzy danymi w zadaniu pojęciami i wielkościami; zmuszają do analizy oraz dedukcji. (...)
   Wgłębienie w rozwiązanie zadań wymaga nieco cierpliwości. Jednak ww. zaskakujące grafiki pogłębiają zaciekawienie i nie pozwalają obojętnie i pobieżnie przerzucać kartek czasopisma; rzucają ucznia w „wir dochodzenia” – jak to naprawdę działa. Zaskoczenie i radość towarzyszą odkrywaniu sposobów rozwiązania; a w nagrodę, na zakończenie – znów ciekawa grafika zmuszająca do krótkiej refleksji nad całością zadania.
   Ciekawą serię zadań stanowią tzw. „zadania zegarowe”, które swoją treścią wprowadzają ucznia w ciekawy, romantyczny świat antycznych zegarów posiadających jakieś tajemnicze ciężarki, wahadła itp.
   Niektóre z tych zadań są uzupełnieniem zadań podręcznikowych,  np.
-  zadanie rozwiązane przez zastosowanie układu dwóch nierówności drugiego stopnia z jedną niewiadomą (Nr 14, s. 26-33, „Zegar antyk z ciężarkami”).
- w podręcznikach są układy równań; ale nie spotkałam układu dwóch nierówności drugiego stopnia z jedną niewiadomą. (...)


M. Durka
nauczycielka matematyki
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

 

(...) "Świat Matematyki" w sposób doskonały trafia do młodszego pokolenia. Wydaje się, że współczesna szkoła nie w pełni jest w stanie sprostać potrzebom matematycznym. Nie chodzi tutaj tylko o przerabianie takiego, czy innego programu, ale o wypracowanie kultury matematycznej, która wymaga dość długiego czasu i znacznego wysiłku. We współczesnej rzeczywistości zapomina się o takiej funkcji matematyki, nie tylko w sensie formalnym, ale w kształtowaniu osobowości.

    Czytając czasopismo "Świat Matematyki" dość regularnie od dwóch lat, zauważam jak wspaniale ono mnie kształtuje w rozumowaniu nie tylko zamieszczanych treści, ale również mojej bezpośredniej profesji, jaką jest zajmowanie się statystyką. Tutaj dostrzegam wyraźną symbiozę między formalizmem statystyki i matematyki, gdzie właśnie bezpośrednie sytuacje empiryczne odgrywają ważną rolę w motywowaniu poznawczym. W moim przekonaniu właśnie brak przechodzenia od matematycznego formalizmu cechującego szkolnictwo do ilościowych problemów empirycznych rozwiązywanymi prostymi, ale zarazem konkretnymi metodami, stanowi główne źródło braku zainteresowania matematycznego.

    Wracając do prezentowanych tematów w "Świecie Matematyki", to podziwiam Redakcję za ciekawy wybór problemów i ich prezentację. Niekiedy można mieć wrażenie, że opisy są za długie i można byłoby je skracać. Uważam, że takich skrótów nie należy stosować. Zasadę "na skróty" zdecydowanie odrzucam, gdyż rodzi ona w człowieku niecierpliwość i niepokój, pokusę szybkich efektów i sukcesów, co skutkuje w przyszłości awersją do matematyki. (...)

  

Prof. dr hab. W. Wagner
 

 

 

Myślę, że Świat Matematyki jest pismem dla młodzieży szkolnej, które realizuje wskazania nowej podstawy programowej, gdyż nowa podstawa programowa dla gimnazjum w wymaganiach ogólnych, które opisują cele kształcenia, w punkcie podaje: V. Rozumowanie i argumentacja mówi: Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania, by w szkole ponadgimnazjalnej przyjąć brzmienie następujące: 1) w zakresie podstawowym: Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków; 2) w zakresie rozszerzonym: Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność.

W nauczaniu szkolnym brak jest elementów teorii liczb, a Świat Matematyki poświęca tej teorii sporo miejsca. To bardzo dobre posunięcie, gdyż, jak w swoim artykule napisał Piotr Zarzycki (Zarzycki , P.: 2009, O liczbach pierwszych (cz.2), Matematyka w Szkole, 40, 25 – 28):

Teoria liczb to dziedzina matematyki rozwijająca się bardzo intensywnie, z problemami, którymi interesuje się cały świat i którymi zajmują się najwybitniejsi badacze, a mimo to w szkole pojawiająca się w ilościach śladowych.[…] Czy w nauczaniu szkolnym nie posunęliśmy się zbyt daleko, traktując matematykę głównie jako zbiór reguł  (algorytmów) potrzebnych w tzw. życiu codziennym?

To dobrze, że w wyborze materiałów redakcja Świata Matematyki wykorzystuje wiedzę historyków, archeologów, filozofów. Pozwala to ukazać piękno tej dziedziny kosztem ograniczania podejścia „słupkowego”.

 

Janusz Karkut

doradca metodyczny matematyki
w Powiatowej Pracowni Doradztwa Metodycznego w Iławie

 

 

 

(...) Nasze dzieci (w szkołach mamy ich trójkę) uwielbiają czytać Świat Matematyki. (...) Państwa czasopismo jest na stałym, bardzo wysokim poziomie i wraz z dziećmi z przyjemnością je czytamy i włączamy się w rozwiązywanie zadań. (...)

  

Anna i Adrian M.


 

(...) Bardzo interesuje mnie matematyka i w przyszłości chciałbym studiować na tym kierunku, problem polega na tym, że nie wiem jak się do tych studiów przygotować. W szkole poziom jest niski i nie chcę się później ,"zdziwić" jak już będę studiował. (...) Ze "Świata Matematyki" dużo się już nauczyłem, kocham to czasopismo. Wcześniej nienawidziłem matematyki, a teraz jest dla mnie bardzo ważna. (...)

Łukasz


(...) Artykuły umieszczane w Świecie Matematyki (...) są napisane takim językiem, że każdy może samodzielnie, krok po kroku, prześledzić wszystkie, często trudne etapy rozumowania. Z jednej strony pozwala to na zrozumienie samego problemu i drogi jego rozwiązania, z drugiej pozwala młodym ludziom poznać wiele ciekawych metod rozwiązań, sposobów pokonywania trudności.
Taka forma pisania o matematyce nie tylko daje możliwość rozwijania zainteresowań młodzieży uzdolnionej matematycznie. Pozwala również osobom, które chcą wiedzieć więcej, chcą pokonać trudności, dowiedzieć się jak podejść do rozwiązania problemowych i trudnych dla nich zadań. Czasopismo może być także inspiracją dla nauczycieli, którzy dbają o rozwój swoich uczniów, prowadzą kółka zainteresowań, chcą uatrakcyjnić proces edukacji szkolnej.(...)
My, ze swej strony, zachęcamy młodzież, z którą się spotykamy na zajęciach i konkursach, do systematycznej lektury Świata Matematyki.

nauczyciele Pracowni Matematyki i Informatyki
Pałacu Młodzieży w Katowicach
mgr E. Bąkowska i mgr D. Kolany


   (...) Tematyka artykułów jest niezwykle interesująca i mimo iż treści w nich zawarte nie są banalne i znane, to sposób w jaki zostały przedstawione jest bardzo przystępny. Ten jasny i przystępny język oraz atrakcyjność zadań., wywołuje duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności.
   Zadania z zakresu programowania dynamicznego, manewrowania czy teorii grafów dotyczą tematów trudnych, jednak jasne objaśnienie ich rozwiązania sprawia, że te trudne zagadnienia matematyczne stają się zrozumiałe nie tylko dla uczniów uzdolnionych matematycznie, ale również dla tych, którzy mają ambicję samodzielnego uzupełnienia luk w swojej wiedzy matematycznej.
   Uważamy, że „Świat Matematyki” może być inspiracją dla uczniów, ale musimy przyznać, że również i dla nas – nauczycieli. Jak powiedział autor artykułu Stare francuskie zadanie z XVII wieku: „Dla nauczyciela, zwłaszcza uczącego matematyki, nie ma gorszego wroga niż rutyna”.

L. Krzywińska, A. Wdowiak, L. Kulik
nauczycielki matematyki
LO nr 1 w Kępnie


   Przypadkowo przeczytałam w 15 numerze "Gazety Sokołowskiej" artykuł (autorstwa redakcji „Świata Matematyki” - przyp. Red.) pt. "Rozbudzanie mózgu" bardzo mnie on zainteresował. Jestem wprawdzie dawno poza „wiekiem szkolnym”, ale tym bardziej trenuję swój umysł, rozwiązując rozmaite krzyżówki,
sudoku i podobne łamigłówki, bowiem uważam, że to najlepszy sposób na trening umysłu. (...)

U. Wawryszewicz
Warszawa


   (...) W gimnazjum zdecydowana większość „matematyków” była zachwycona zadaniami i prezentowanymi problemami oraz przystępnymi objaśnieniami rozwiązań. Uczniowie byli zadowoleni ze sposobów wyjaśniania trudnych zagadnień matematycznych i z atrakcyjnej formy ich prezentowania.
   Moim zdaniem można z wielkim pożytkiem wykorzystać czasopismo na zajęciach koła matematycznego. (...)
   Uczniowie uzdolnieni matematycznie w recenzjach jakie pisali na moją prośbę twierdzili, że chętnie zakupiliby sobie to pismo na własność i korzystali z niego w domu, jako formę pożytecznej, przyjemnej zabawy. (...)

Grażyna Kobus-Jędrzejewska
Koło Nauczycieli Matematyki
w Zespole Szkół w Nowym Folwarku


   Przyznam szczerze, że na "Świat Matematyki" natknęłam się przypadkowo. Szukałam w internecie ciekawych zadań, bądź też zagadnień matematycznych. Nie żałuję, że zaprenumerowałam tę gazetę. Teraz oprócz mnie czyta ją także mój nauczyciel i inna osoba, która również wiąże z matematyką swoją przyszłość.
   Zawsze lubiłam matematykę, rozwiązywanie zadań nigdy nie sprawiało mi
trudności. Zadania „z gwiazdką” bądź takie, z którymi początkowo nie umiałam sobie poradzić zawsze stanowiły dla mnie wyzwanie i ostatecznie okazywały się proste. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób uczymy się szkole matematyki. Dopiero niedawno zdałam sobie sprawę z tego, że liczenie schematyczne, uczenie się wzorów bez niewyjaśnienia ich, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Trudne do wyobrażenia jest zdanie matury na poziomie rozszerzonym z matematyki przy tak małej ilości godzin (3 godziny tygodniowo). Kształcę się sama w domu  (dodatkowo), ale nie sądzę, by to wystarczyło. Swoją przyszłość wiążę w dużej mierze z matematyką, jednak nie chcę uczyć. Chcę wybrać politechnikę, jednak nie wiem, jaki kierunek wybiorę. Dzięki ciekawym artykułom zawartym w "Świecie Matematyki" poszerzam swoją wiedzę, jeden nawet wykorzystałam w mojej prezentacji na konkursie "Ścisłe jest piękne".

Martyna Grobelna
zdobywczyni III nagrody w  konkursie
matematyczno-przyrodniczym
„Ścisłe jest piękne”

 

 

 

 

 

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom