STATYSTYKA matematyczna
SM73 - Historia Matematyki PWN

empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

Ranking najlepszych zawodów

 
   26 stycznia 2009 roku w „The Wall Street Journal” opublikowany został ranking 200 najlepiej i najgorzej płatnych zawodów w USA. Trzy kolejne najwyższe miejsca zajmują zawody matematyczne:

      1. matematyk,
      2. aktuariusz,
      3. statystyk.

   Przy opisie zawodów podano przeciętny roczny dochód przy 45 godzinach pracy w tygodniu (dotyczy USA).

   MATEMATYK – w tym przypadku chodzi o osoby zajmujące się tą dziedziną
        w szerokim zakresie, a więc nie o specjalistów parających się matematyką
        w bardzo wąskiej specjalności. Osobami wykorzystującymi różne działy
        matematyki są między innymi ci, którzy wykorzystują matematykę w
        edukacji, czyli nauczyciele matematyki. Przeciętny roczny dochód tej grupy
        zawodowej wynosi 94 160 dolarów.
   AKTUARIUSZ – czyli matematyk wykorzystujący matematykę w sektorze
        ubezpieczeniowym. Przeciętny dochód aktuariusza wynosi 88 146 dolarów.
   STATYSTYK – matematyk wykorzystujący w swej pracy statystykę
        matematyczną. Zajmuje się opracowywaniem, analizowaniem i
        interpretacją wyników eksperymentów i ankiet. Przeciętny roczny dochód
        wynosi 72 197 dolarów.

   Na kolejnych miejscach znaleźli się:

      4. biolog,
      5. inżynier oprogramowania,
      6. analityk systemów komputerowych.

   Zawody te wymagają zaawansowanej wiedzy matematycznej i można je zdobyć studiując w różnych instytutach matematyki, między innymi w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizując się w biomatematyce oraz matematyce z informatyką.
   A oto dalsze zawody uwzględnione w tym rankingu, które również wymagają wyspecjalizowanej wiedzy matematycznej:

      11. ekonomista,
             ...
             ...
             ...
      13. fizyk,
             ...
             ...
             ...
      18. programista komputerowy,
             ...
             ...
             ...
      20. astronom.

   Ekonomiści to dzisiaj najbardziej liczna grupa specjalizująca się na studiach matematycznych, konkretnie na matematyce w ekonomii i matematyce finansowej.
   W przypadku starych krajów Unii Europejskiej funkcjonuje mniej więcej podobna klasyfikacja, można się zatem domyślić, że za mniej więcej 15 lat podobny ranking będzie obowiązywał również w Polsce. Chyba że chcemy znaleźć się wśród krajów Trzeciego Świata – kraje wysoko rozwinięte nie mogą się obejść bez matematyków.

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom