SM73 - Historia Matematyki PWN

empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

   Wprowadzamy oznaczenia trudności zadań z rozwiązaniami, jakie znajdują się w części samouczkowej „Świata Matematyki”. Ma to służyć pomocą zarówno rodzicom, jak i samym uczniom, aby mogli zorientować się w stopniu trudności danego zadania. Oznaczenia te znajdują się obok zamieszczonych na naszych stronach internetowych krótkich informacji o poszczególnych zadaniach ukazujących się w kolejnych numerach „Świata Matematyki”.
 

Oznaczenia stopnia trudności zadań


 Zadania, do których rozwiązania niepotrzebna jest żadna wiedza matematyczna. Mogą już je rozwiązywać uczniowie, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej. Rozwijają wyobraźnię i zdolność logicznego myślenia.

  Zadania nieco trudniejsze od tych, których stopień trudności oznaczany jest przez 1. Mogą wymagać niewielkiej wiedzy matematycznej w zakresie szkoły podstawowej. Mogą je rozwiązywać uczniowie, począwszy od piątej klasy szkoły podstawowej.

  Zadania jeszcze nietrudne, ale wymagające już konkretnej wiedzy matematycznej. Są przeznaczone dla uczniów uczęszczających do gimnazjum.

  Zadania, do których rozwiązania na ogół potrzebne są umiejętności i wiedza wykraczające poza program gimnazjum, a często również poza program liceum. Oczywiście wszystkie te pozaprogramowe zagadnienia musiały być omawiane wcześniej w jednym z poprzednich numerów „Świata Matematyki” lub są omawiane w bieżącym numerze. Ponieważ wszystkie metody użyte w trakcie rozwiązania zadania są lub były omawiane we wcześniejszych numerach naszego czasopisma, dlatego rozwiązania te mogą śmiało czytać gimnazjaliści, i to począwszy od pierwszej klasy.

  Zadania zdecydowanie trudne. Zrozumienie ich rozwiązań wymaga już sporego wyrobienia matematycznego. Mogą je co prawda czytać zarówno gimnazjaliści, jak i licealiści, gdyż wszystkie zagadnienia niezbędne do ich rozwiązania zostały wcześniej objaśnione na łamach „Świata Matematyki”, ale zrozumienie tych rozwiązań uzależnione jest od doświadczenia w rozwiązywaniu przeróżnych problemów matematycznych.

  Wszystkie zadania tak oznaczone są bardzo trudne, mimo to mogą znacznie różnić się pomiędzy sobą stopniem trudności. Niektóre z nich mogą być aż tak trudne, że bez zamieszczonych rozwiązań nie poradziliby sobie z nimi nawet akademiccy wykładowcy matematyki. Spektrum problemów, jakich dotyczą zadania tak oznaczone, jest niezwykle szerokie, w zasadzie bez żadnych ograniczeń. Mogą dotyczyć zarówno zagadnień z zakresu matematyki wyższej, jak również elementarnej. Może się również zdarzać, że zamieszczone rozwiązania tych zadań na łamach „Świata Matematyki” są albo pierwszymi w świecie, albo też znane już były wcześniejsze rozwiązania tych zadań, ale zamieszczone w naszym czasopiśmie jest pierwszym tak przystępnym rozwiązaniem tego zadania. Rozumienie zamieszczonych rozwiązań zadań oznaczonych przez 6 bardzo dobrze świadczy o odpowiednich predyspozycjach psychicznych i intelektualnych ucznia i daje świetne rokowania na przyszłość w przypadku zdecydowania się na studia matematyczne lub na jakimś innym kierunku, gdzie matematyka odgrywa bardzo istotną rolę.

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom