STATYSTYKA matematyczna
SM73 - Historia Matematyki PWN

empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

Nasz kurs adresowany jest głównie do tych wszystkich, których w najbliższym czasie czeka egzamin maturalny, a uważają, że matematyka nie jest ich najsilniejszą stroną. Skupiamy się na materiale, którego opanowanie jest konieczne, by zaliczyć egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. 

Jednak Ci lepsi matematycy też znajdą coś dla siebie, gdyż równolegle z treściami podstawowymi będziemy podawać treści wymagane na egzaminie maturalnym na poziomie międzynarodowym.


Zamów prenumeratę Świata Matematyki wraz z bezpłatnym Kursem Przygotowawczym do Matury z matematyki.


Dotychczasowa tematyka maturalnego dodatku Świata Matematyki

 

część 1 Zbiory
Sposoby prezentacji zbiorów, działania na zbiorach, podzbiory osi liczbowej.

część 2 Zbiory liczbowe
Zbiór liczb naturalnych, zbiór liczb całkowitych, zbiór liczb rzeczywistych. Działania na liczbach, Własności działań, prawa działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie)

część 3 Potęgi i pierwiastki
Potęga o wykładniku naturalnym, definicja rekurencyjna potęgi o wykładniku naturalnym, prawa działań dla potęgowania (iloczyn potęg o tych samych podstawach, iloraz potęg o tych samych podstawach, iloczyn potęg o tym samym wykładniku, iloraz potęg o tych samych wykładnikach, potęga z potęgi), potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym. Prawa działań na pierwiastkach, potęga o wykładniku wymiernym, potęga o wykładniku niewymiernym

 

część 4 Błąd przybliżenia i jego szacowanie Błąd bezwzględny przybliżenia, błąd względny przybliżenia, błąd procentowy przybliżenia

część 5 Obliczenia procentowe
Obliczanie procentu z danej liczby, obliczanie liczby na podstawie jej procentu, obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, najważniejsze terminy z matematyki finansowe (procent prosty, procent składany, punkty procentowe)

część 6 Wartość bezwzględna
Definicja wartości bezwzględnej, własności wartości bezwzględnej.

część 7 Funkcja
Powtórzenie pojęcia funkcji, omówienie funkcji liniowej.Przykładowe zadania z rozwiązaniami.

część 8 Równania, nierówności, układy równań
Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (równania sprzeczne, równania tożsamościowe), nierówności, równania z dwiema  niewiadomymi, układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi (rozwiązanie przez podstawienie, rozwiązanie metodą przeciwnych współczynników)

 
Pozostałe tematy można znaleźć w poprzednich wydania czasopisma - informacja na naszej stronie. Wszystkie zeszyty posiadają przykładowe zadania oraz zadania maturalne z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami. Zamów prenumeratę „Świata Matematyki” z bezpłatnym dodatkiem „Kurs przygotowawczy do matury”, a otrzymasz wszystkie zeszyty kursu publikowane przez „Świat Matematyki”.

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom