empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

Obrazki logiczne

  Na przykładzie rozwiązania niniejszego zadania zostały kompleksowo omówione sposoby rozwiązywania obrazków logicznych. Jest to pierwsza w Polsce publikacja omawiająca szczegółowo metody rozwiązywania obrazków logicznych. Jest to o tyle ważne, że obrazki logiczne nie tylko znakomicie wpływają na rozwój umiejętności poprawnego, precyzyjnego, ścisłego i logicznego rozumowania, ale ponadto wyrabiają u nastolatków takie predyspozycje psychiczne, jak: dyscyplina myślowa, systematyczność i wytrwałość, bez których nie ma mowy o sukcesach na gruncie matematyki.
   Wszystko to wszakże pod jednym warunkiem: mianowicie, że obrazek posiada zdeterminowaną ścieżkę uzyskania rozwiązania. O tym, czy taka ścieżka rzeczywiście istnieje, czy też nie, kompetentne są stwierdzić jedynie te osoby, które posiadają wykształcenie zarówno matematyczne, jak i pedagogiczne – a takie wykształcenie mają tylko ci, którzy ukończyli matematykę na specjalności nauczycielskiej. Odradzałbym samodzielne poszukiwania obrazków logicznych, na przykład w Internecie, gdyż nieodpowiednie mogą wyrządzić w młodych, świeżych, ale jeszcze niewyćwiczonych umysłach nastolatków wiele szkód, które później są bardzo trudne do zneutralizowania.

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom