empik
Igrzyska matematyczne
NOMAD2020
Multigra - Matematyka to frajda
Calculus

KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA

 

Na tej stronie będziemy przedstawiać zadania do samodzielnego rozwiązania. Zakładamy, że podane tu zadania nie wybiegają poza program szkoły podstawowej. 

 

 

Zadanie 1.

Napisz ułamek równy liczbie 7/6, wiedząc, że mianownik tego ułamka jest o 10 mniejszy od licznika.

 

Zadanie 2.

Każdy z podanych ułamków zapisz w postaci sumy ułamków prostych (o liczniku 1), tak by każdy składnik tej sumy miał inny mianownil. 3/7; 7/15; 2/5; 10/21.

 

Zadanie 3.

Poniższe ułamki okresowe zapisz w postaci ułamka zwykłego 0,9(3); 0,(1956); 0,13(13)

 

Zadanie 4.

Liczba a = 87912 podzielono przez pewną liczbę naturalną. Otrzymany iloraz jest liczbą pięciocyfrową zapisaną za pomocą tych samych cyfr co liczba a lecz w innej kolejności. Odtwórz wykonane dzielenie.

 

Zadanie 5.

Pewna liczba naturalna porzy dzieleniu przez  1976 jak i przez 1977 ma tę samą resztę równą 76. Jaką resztę otrzymamy przy dzieleniu tej liczby przez 39?

 

Zadanie 6.

Pierwszą cyfrą liczby sześciocyfrowej jest 1. Jeżeli ją przeniesiemy na koniec zxapisu, to otrzymamy liczbę trzykrotnie większą. Jaka to liczba?

 

Zadanie 7.

Do oznaczenia stron encyklopedii użyto 10001 cyfr. Ile stron ma encyklopedia?

 

Zadanie 8.

Jedna liczba jest większa od drugiej o 406. Jeżeli podzielimy większą liczbę przez mniejszą, to otrzymamy 6 i resztę 66. Wyznacz te liczby.

 

Zadanie 9.

Uczniów pewnej szkoły ustawiono w kwadrat,(to znaczy: tyle samo rzędów, co uczniów w rzędzie). Następnie próbowano ich ustawić w prostokąt zmniejszając liczbę rzędów o cztery, a zwiększając o pięć liczbę uczniów w rzędzie. Okazało się, że brakuje trzech uczniów do wypełnienia tego prostokąta. Ilu uczniów liczyła ta szkoła?

 

Zadanie 10.

Podczas pierwszej jazdy samochodem zuZyto 20% benzyny, znajdującej się w zbiorniku paliwa. Podczas drugiej jazdy zużyto 10% ilości benzyny, która pozostała w zbiorniku po pierwszej jeździe. Po dwóch jazdach pozostało w zbiorniku 9 l benzyny. Ile litrów benzyny znajdowało się w zbiorniku przed pierwszą jazdą?

 

Zadanie 11

Świeżo zerwany arbuz, zawierał 99% wody i ważył 6 kg. Po leżakowaniu zawartość wody w arbuzie spadła do 98%. Ile teraz waży arbuz?

 

Zadanie 12

W pewnym klubie, liczba członków w ciągu roku zmniejszyła się o 10%. Na początku roku - kobiety stanowiły 50% wszystkich członków klubu, a pod koniec roku kobiety stanowiły 55% wszystkich członków klubu. Czy liczba kobiet, będących członkami klubu wzrosła, czy zmalała i o ile procent?

 

Zadanie 13

Z miasta A wyruszył rowerzysta i jechał do miasta B ze stałą prędkością 20km/h.Kiedy przejechał 8 i 1/3 km dogonił go samochód, który z miasta A wyruszył 15 minut później i jechał także ze stałą prędkością. Po przejechaniu kolejnych 25 km spotkał ten sam samochód, powracający już z miasta B, w którym zatrzymał się na pół godziny. Oblicz odległość między miastami A i B.

 

Zadanie 14

Na stadionie, którego bież nia ma 400 m długości, odbył się bieg na 10 km. Zwycięzca ukończył bieg po 30 minutach, a ostatni zawodnik po 32 minutach. Poilu okrążeniach zwycięzca "zdublował ostatniego zawodnika? Przyjmijmy, że każdy z zawodników biegł ze stałą prędkością.

 

Zadanie 15

Dwaj uczniowie, wysoki i niski, wyszli jednocześnie z tego samego domu do szkoły. Jeden z nich miał krok o 20 % krótszy od kroku drugiego ucznia, ale za to zdążył zrobić w tym samym czasie o 20 % więcej kroków. Który z nich przybył wcześniej do szkoły?  

 

 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Odpowiedzi do zadań będziemy zamieszczać z pewnym opóźnieniem

Zadanie 1.

70/60

 

Zadanie 2.

3/7=1/3+1/11+1/231

7/15=1/3+1/8+1/120

2/5=1/3+1/15

10/21=1/3+1/7

 

Zadanie 3.

0,9(3)=14/15

0,(1956)=652/3333

0,13(13)=13/99

 

Zadanie 4.

87912:4=21978

 

Zadanie 5.

37

 

Zadanie 6.

142857

 

Zadanie 7.

301

 

Zadanie 8.

474 i 68

 

Zadanie 9.

529

 

Zadanie 10.

12,5

 

 

 

 

 

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom