empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Rozwiązanie

    
Zwróćmy uwagę, że w iloczynie cząstkowym liczba powstała z mnożenia, przez drugą cyfrę mnożnika, ma tyle cyfr co mnożna i cyfry 3 i 7 się powtarzają i są na tych samych pozycjach. Oznacza to, że cyfrą dziesiątek w mnożniku będzie 1 a cyfrą tysięcy w mnożnej będzie 4.
Mnożąc mnożną przez 5 odkryjemy cztery początkowe cyfry pierwszego iloczynu cząstkowego.
Z odkrytych już cyfr widać, że ostatni iloczyn częściowy jest trzy razy większy od mnożnej. Oznacza to, że cyfrą tysięcy mnożnika jest 3.
Ponieważ trzeci iloczyn częściowy ma tyle cyfr co mnożna, więc w rzędzie setek mnożnika, musi być cyfra mniejsza niż 5. Napewno nie będzie to cyfra 3, bo wówczas w rzędzie tysięcy iloczynu częściowego była by cyfra 4, a jest cyfra 9. Pozostaje, więc cyfra 2 albo 4, co oznacza, że cyfrą jedności mnożnej jest cyfra 5.
Pozwala to odkryć następne cyfry mnożenia.


Z analizy trzeciego iloczynu cząstkowego wynika, że cyfrą setek mnożnika jest 2, a cyfrą dziesiątek mnożnej 8. Możemy teraz odtworzyć całe mnożenie.

 

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom