SM73 - Historia Matematyki PWN

empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

Sposób mnożenia liczb nauczany w szkołach japońskich.

   

Ostatnio przeglądając internet, natrafiliśmy na ciekawy sposób wykonywania mnożenia stosowany ponoć w szkołach japońskich.

Przedstawimy tę metodę na przykładzie iloczynu 123 x 321.

Na pierwszym rysunku przedstawiliśmy liczby w postaci narysowanych odcinków. Odcinki w kolorze niebieskim przedstawiają liczbę 123. Odcinki w kolorze zielonym liczbę 321. Zwróć uwagę, że narysowane odcinki się krzyżują.

  


Na rysunku drugim – swoista kratownica powstała na skutek krzyżujących się odcinków (liczb) została podzielona na 5 „sektorów”. „Granice” tych sektorów zaznaczono czarnymi liniami.


Teraz przechodzimy, do oznaczenia punktów węzłowych (czyli punktów przecięcia się odcinków niebieskich z odcinkami zielonymi) i policzenia, ile węzłów znajduje się w każdym sektorze. Dla łatwiejszej orientacji, węzły zaznaczono różnymi kolorami w zależności od tego, w którym znajdują się „sektorze”.


Ponieważ, w „sektorze” środkowym jest dwucyfrowa ilość węzłów, dlatego liczbę przedstawiającą ilość dziesiątek węzłów dodajemy do ilości węzłów znajdujących się w sąsiadującym sektorze na lewo.


Gotowe rozwiązanie przedstawia rysunek 5

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom