empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

Drodzy czytelnicy,

kiedyś, jeszcze nie tak dawno temu, gdy nie było jeszcze w powszechnym użyciu komputerów, kas fiskalnych, wag elektronicznych ani nawet kalkulatorów i w sklepach wszystko trzeba było obliczać z ołówkiem w ręku – sposobem pisemnym, wtedy to koronnym argumentem nauczycieli, mających przekonać uczniów do nauki matematyki, była właśnie konieczność nabycia sprawności obliczeniowej. Obecnie argument ten zdezaktualizował się, ale – o dziwo – zapotrzebowanie na matematyków nie tylko nie zmniejszyło się, lecz przeciwnie... wzrosło. Wydawać by się mogło, że im kraj bardziej rozwinięty, im bardziej nasycony techniką informatyczną, ułatwiającą najprzeróżniejsze obliczenia, tym zapotrzebowanie na matematyków powinno być mniejsze. Jednak to kraje najbardziej rozwinięte potrzebują najwięcej matematyków. Dlaczego? Otóż prawdą jest, że na matematyce oparta jest cała fizyka, chemia, biologia molekularna i wszelkie nauki techniczne, które wykładane są na politechnikach. Ale to nie najważniejszy powód, dla którego warto uczyć się matematyki. Matematyka jest przede wszystkim szkołą myślenia. Bez niej nie sposób nauczyć ucznia poprawnego, ścisłego, precyzyjnego i logicznego myślenia. To właśnie matematyka gimnastykuje umysł ucznia i czyni go elastycznym, tak by ów uczeń był twórczy i samodzielny. I stąd właśnie tak wielkie zapotrzebowanie na matematyków w krajach wysoko rozwiniętych. Po prostu im kraj bardziej rozwinięty, tym więcej potrzebuje ludzi twórczych.

„Świat Matematyki” jest na razie jedynym w Polsce czasopismem matematycznym wydawanym specjalnie z myślą o młodzieży szkolnej. Fakt, że adresowany jest do szerokiej rzeszy nastolatków, znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w doborze tematyki – takiej, która pozwala pokazać młodzieży panoramiczny obraz całej matematyki, z położeniem szczególnego nacisku na te zagadnienia, które pełnią rolę motywacyjną, czyli stymulują zainteresowanie matematyką, na przykład matematyką rozrywkową. Atrakcyjny i nowatorski jest również sposób prezentacji owych treści, które mimo iż często dotyczą zagadnień trudnych, a nawet bardzo trudnych, to są jednak tak przedstawione młodemu czytelnikowi, że z łatwością mogą je zrozumieć nie tylko uczniowie wyrobieni matematycznie, ale także ci słabsi, którzy mają  jeszcze wiele luk w posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętnościach matematycznych. Niezwykła przystępność objaśnień rozwiązań przeróżnych zadań i innych problemów matematycznych jest bodaj jedną z największych zalet „Świata Matematyki”, ale oczywiście nie jedyną. Do innych bardzo istotnych atutów niniejszego czasopisma matematycznego niewątpliwie należy zaliczyć to, że na jego łamach bardzo często będą się pojawiać zagadnienia często uchodzące za elementy zaawansowanej  matematyki wyższej, a które dzięki odpowiednim środkom dydaktycznym, pewnej metodycznej obróbce, stały się możliwe do realizacji na elementarnym poziomie nauczania. Niektóre rezultaty nauczania w tym zakresie zaliczane są na świecie do największych osiągnięć dydaktyki matematyki XX wieku. Niestety, u nas w Polsce osiągnięcia te nie są znane nawet akademickim wykładowcom dydaktyki matematyki. Jestem głęboko przekonany, że przybliżanie polskiemu Czytelnikowi najwybitniejszych wyników, jakie zdołano wypracować – i to nierzadko z wielkim wysiłkiem – w najlepszych ośrodkach dydaktyki matematyki na Zachodzie, spotka się z uznaniem Czytelników „Świata Matematyki”, tym bardziej że u nas tak rzadko ukazują się prace popularnonaukowe z matematyki. Samo pojawienie się na rynku takiej książki, szczególnie gdy jest w miarę przystępnie napisana, jest już wielkim wydarzeniem. Poza tym w „Świecie Matematyki” często będą gościć artykuły ukazujące ogromną rolę matematyki w przypadku, gdy zastosuje się ją do rozwiązywania przeróżnych praktycznych zagadnień. To owo praktyczne znaczenie matematyki spotyka się właśnie z ogromnym zainteresowaniem ze strony nastoletnich czytelników czasopism matematycznych na Zachodzie. Zresztą nic w tym dziwnego, bo przecież to właśnie matematyka legła u podstaw nauki nowożytnej, dzięki której stworzona została cała współczesna cywilizacja techniczna, którą przyjął i stosuje cały świat. Jeśli do tego wszystkiego, co dotychczas wymieniłem, doda się jeszcze matematykę rozrywkową, której również będą poświęcone liczne artykuły ukazujące się na łamach „Świata Matematyki”, to jestem pewien, że wielu naszych Czytelników będzie czytać niniejsze czasopismo nie tylko dlatego, iż w pełni zdaje sobie sprawę, że dobra znajomość matematyki jest absolutnie niezbędna, jeśli ktoś planuje studiować w przyszłości na kierunku ścisłym, ale przede wszystkim dlatego, że – jak będzie miał okazję sam się przekonać – również o matematyce można czytać z wypiekami na twarzy, czego wszystkim naszym Czytelnikom serdecznie życzy redaktor naczelny wraz z całym zespołem redakcyjnym „Świata Matematyki”.

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny

>>spis treści

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom