Reklama PWN - SM49
Reklama ALEXANDER - SM49

KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIEWizyta w Pracowni Matematyki
i Informatyki katowickiego
Pałacu Młodzieży

   Katowicki Pałac Młodzieży to placówka oświatowo-wychowawcza, w której organizuje się popołudniowe zajęcia dla dzieci z całego Górnego Śląska.

   Dzieci i młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu czterech lat mają tu możliwość pożytecznego i rozwijającego spędzania czasu w ponad trzystu kołach zainteresowań i kilkunastu pracowniach. Zajęcia w Pałacu Młodzieży prowadzone są w doskonale wyposażonych, nowoczesnych pracowniach przez wyspecjalizowaną kadrę. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, kształtują talenty, zdobywają nowe umiejętności zarówno artystyczne, jak i sportowe oraz naukowe.

   Jedną z bardzo chętnie odwiedzanych pracowni jest  prowadzona przez panie Dorotę Kolany i Elżbietę Jakóbczyk Pracownia Matematyki i Informatyki,      którą mieliśmy okazję i przyjemność niedawno odwiedzić.
   To niezwykłe miejsce gromadzi tygodniowo około 450 dzieci (w tym 250 na zajęciach z matematyki), rozwijających swe zainteresowania matematyczne i informatyczne. Zajęcia dla uczniów, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, skończywszy na ostatnich klasach liceum, prowadzone są tu, w grupach kilkunastoosobowych, z wykorzystaniem zagadek matematycznych, gier logicznych oraz zadań zawierających elementy algebry, arytmetyki, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i logiki.

   Oprócz kursów przygotowawczych dla maturzystów, kandydatów do liceum i na wyższe uczelnie organizowane są tu zajęcia pokazowe dostosowane do wieku dzieci oraz wykłady dla młodzieży zainteresowanej matematyką i jej zastosowaniami, prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego i Warszawskiego.
   Aby rozwijać wśród dzieci zainteresowanie matematyką, kształtować u nich umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania łamigłówek i zagadek, wprawiać w sztuce samodzielnego poszukiwania rozwiązań, organizowane są konkursy: Bajkowe Zadania – dla najmłodszych, trzecioklasistów; Nudna Matematyka – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich; Rozkosze Łamania Głowy i Przygoda z Matematyką – dla starszych dzieci i młodzieży.

   Szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych skupia
Klub „Spinor”. Na cotygodniowych spotkaniach uczestnicy klubu dzielą się doświadczeniem i wiedzą matematyczną, wymieniają przemyśleniami na podstawie własnych odkryć. Program zajęć Klubu „Spinor” układany jest w zależności od potrzeb bieżących, szczególnie zaś uwzględnia się w nim konkursy, w których członkowie klubu biorą udział. Należą do nich: Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych „Paryż Zaprasza Mistrzów”, Olimpiada Matematyczna oraz Ogólnopolski Sejmik Matematyków.
   Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków odbyła się we wrześniu 1981 roku. Początkowo organizowano go przy udziale katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, następnie, od 1987 r., przy ścisłej współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Finały sejmików pierwotnie urządzano w Pałacu Młodzieży i trwały one jeden dzień, jednak od 1991 roku organizowane są poza pałacem i trwają kilka dni. Podczas jednego z nich dla uczestników finałowego spotkania zorganizowany jest cykl interesujących wykładów.
   W Sejmiku Matematycznym biorą udział uczniowie, którzy spośród zagadnień zaproponowanych przez organizatorów wybiorą jedno i napiszą pracę matematyczną na wybrany przez siebie temat. Mieliśmy możliwość przyjrzeć się pracom uczniów – śmiało można powiedzieć, że wiele spośród nich bez przeszkód mogłoby być pracami magisterskimi – ich stopień trudności jest niezwykle wysoki, a wnioski i przemyślenia zaskakująco dojrzałe, zważywszy na wiek i wykształcenie autorów. Prace te, w większości bardzo ambitne, są na bardzo wysokim poziomie. Często poruszają zagadnienia  znacznie trudniejsze, poważniejsze niż prace dyplomowe oraz mają rozległą tematykę – od prac czysto teoretycznych  po prace dotyczące wielorakich  zastosowań matematyki w otaczającej nas rzeczywistości.

   Oprócz zajęć stacjonarnych w Pałacu Młodzieży prowadzący Pracownię Matematyki i Informatyki organizują wyjazdy naukowo-rekreacyjne, podczas których odbywają się zajęcia zarówno naukowe, jak i sportowe. „Letnie i zimowe szkoły matematyki” to okazja do ruchu i zabaw na świeżym powietrzu, a także do udziału w seminariach tematycznych przygotowywanych przez uczestników, konkursach zadaniowych, zajęciach w terenie oraz wykładach prowadzonych przez pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

(ag)

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom